Säkerhetspolitik

Utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2018

Beslut

Nej till motioner om säkerhetspolitik (UU11)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2014, 2015, 2016 och 2017. Motionerna handlar bland annat om säkerhetspolitiska samarbeten, medlemskap i Nato, FN:s säkerhetsråd, massförstörelsevapen samt svensk säkerhet och den säkerhetspolitiska kontexten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

101 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-15
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-06
Reservationer 21
Betänkande 2017/18:UU11

Alla beredningar i utskottet

2018-03-15, 2018-03-15, 2018-03-01, 2018-02-01

Nej till motioner om säkerhetspolitik (UU11)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2014, 2015, 2016 och 2017. Motionerna handlar bland annat om säkerhetspolitiska samarbeten, medlemskap i Nato, FN:s säkerhetsråd, massförstörelsevapen samt svensk säkerhet och den säkerhetspolitiska kontexten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-11
Debatt i kammaren: 2018-04-12
4

Beslut

Beslut: 2018-04-12
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 april 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svensk säkerhet och den säkerhetspolitiska kontexten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1878 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 7,

2015/16:2174 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:2266 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkande 6,

2015/16:2267 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 1,

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 12, 18, 22-24 och 28,

2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 9,

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 26,

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2-5, 8 och 15,

2016/17:1067 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2016/17:1072 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 14,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 11, 19, 21, 23, 24, 26, 28 och 29,

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 4,

2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 5,

2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 25,

2017/18:225 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:532 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 12,

2017/18:576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2017/18:1578 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 2, 12, 22-25 och 30,

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 10,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 34 och 36,

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 18 och

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 70 0 13
SD 0 0 33 10
MP 20 0 0 5
C 0 0 16 6
V 0 0 17 4
L 0 0 18 1
KD 0 0 12 4
- 0 0 4 3
Totalt 118 70 100 61


2. Säkerhetspolitiska samarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:520 av Allan Widman (FP) yrkandena 1 och 2,

2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1,

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 17,

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12,

2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 11,

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1 och 4,

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkande 20,

2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 4,

2017/18:554 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 16 och 20,

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 16,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 4 och 51,

2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 11,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 4 och 7 samt

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 26, 30, 31 och 33.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 1 15
M 0 0 70 13
SD 0 34 0 9
MP 20 0 0 5
C 0 0 16 6
V 0 0 17 4
L 0 0 18 1
KD 12 0 0 4
- 0 4 0 3
Totalt 129 38 122 60


3. Medlemskap i Nato

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2174 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:2250 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:2267 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 2,

2015/16:2405 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 1,

2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 12,

2015/16:2824 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 15,

2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 3,

2015/16:3218 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 10, 11 och 16,

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 28 och 30-33,

2016/17:1072 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2016/17:2497 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 14,

2016/17:2871 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 3,

2016/17:2899 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 14 och 15,

2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:3207 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 22,

2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:225 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:554 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,

2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD) yrkandena 13 och 14,

2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2, 3 och 6,

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 15,

2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2 och 16,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 37,

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 19 och 20,

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 16,

2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 9 samt

2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 12 (M, C, L, KD)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 70 0 13
SD 0 0 34 9
MP 18 0 2 5
C 0 16 0 6
V 0 0 17 4
L 0 18 0 1
KD 1 11 0 4
- 0 0 4 3
Totalt 117 115 57 60


4. FN:s säkerhetsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2110 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1,

2015/16:2174 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 9,

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 16,

2016/17:48 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6-8 och 15-17,

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 23,

2016/17:457 av Jeff Ahl m.fl. (SD) yrkandena 1 och 5,

2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 15,

2016/17:3082 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 9,

2016/17:3208 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 11 och 20,

2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 3 och 4,

2017/18:1580 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkandena 1 och 5,

2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M) yrkandena 16 och 28,

2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 8 och 9,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 13,

2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkandena 12 och 15 samt

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 9 och 10.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (SD)
Reservation 17 (C)
Reservation 18 (V)
Reservation 19 (KD)

5. Massförstörelsevapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkande 4,

2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 13,

2015/16:372 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 9,

2015/16:2405 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 2 och 3,

2016/17:156 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 1-4,

2016/17:159 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,

2016/17:1738 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 8,

2016/17:3120 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkandena 2 och 3,

2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V) yrkande 8,

2017/18:554 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,

2017/18:1578 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3 och

2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

6. Övriga motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 70 0 0 13
SD 34 0 0 9
MP 17 3 0 5
C 16 0 0 6
V 1 0 16 4
L 18 0 0 1
KD 12 0 0 4
- 3 0 1 3
Totalt 269 3 17 60