Säkerhetspolitik

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2019

Beslut

Nej till motioner om säkerhetspolitik (UU12)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om säkerhetspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området

Motionerna handlar exempelvis om svensk säkerhet, medlemskap i Nato och massförstörelsevapen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om säkerhetspolitik och massförstörelsevapen. I ärendet finns 14 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och två särskilda yttranden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-04-11, 2019-05-16, 2019-05-28

Nej till motioner om säkerhetspolitik (UU12)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om säkerhetspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området

Motionerna handlar exempelvis om svensk säkerhet, medlemskap i Nato och massförstörelsevapen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.