Säkerhetspolitik

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2019

Beslut

Nej till motioner om säkerhetspolitik (UU12)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om säkerhetspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området

Motionerna handlar exempelvis om svensk säkerhet, medlemskap i Nato och massförstörelsevapen.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2018/19 om säkerhetspolitik och massförstörelsevapen. I ärendet finns 14 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och två särskilda yttranden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-05
Reservationer 14
Betänkande 2018/19:UU12

Alla beredningar i utskottet

2019-05-28, 2019-05-16, 2019-04-11

Nej till motioner om säkerhetspolitik (UU12)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om säkerhetspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området

Motionerna handlar exempelvis om svensk säkerhet, medlemskap i Nato och massförstörelsevapen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-11
Debatt i kammaren: 2019-06-12
4

Beslut

Beslut: 2019-06-12
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 juni 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svensk säkerhet och den säkerhetspolitiska kontexten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9,

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 3 och

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 2, 21, 24-26, 29 och 31.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 0 0 61 1
C 0 0 27 4
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 0 1 16 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 147 63 104 35


2. Nato

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8,

2018/19:2035 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2,

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 2 i denna del och 18,

2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 1 och

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 5 (M, C, KD, L)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 61 0 0 1
C 0 27 0 4
V 25 0 1 2
KD 0 14 5 3
L 0 17 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 188 120 6 35


3. Säkerhetspolitiska samarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkandena 1, 4 och 5,

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 17 och 19,

2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8,

2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD) yrkandena 2 i denna del och 9,

2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 13 och

2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkandena 13 och 20.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (KD)
Reservation 12 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 0 62 8
SD 0 61 0 1
C 0 0 27 4
V 26 0 0 2
KD 1 0 18 3
L 0 0 17 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 129 61 124 35


4. Massförstörelsevapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 3 och

2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 62 0 0 8
SD 0 0 61 1
C 0 27 0 4
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 17 0 0 2
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 226 27 61 35


5. Övriga motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.