Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU12

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 januari 2021

Nästa händelse: Bordläggning 26 januari 2021

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-26
Justering: 2020-12-10
Trycklov: 2020-12-10
Betänkande 2020/21:JuU12

Förslagspunkter

1. Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare,
2. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:11 punkterna 1 och 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27
4

Beslut

Beslut: 2021-01-27
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare,
2. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:11 punkterna 1 och 2.