Säkerställda obligationer

Finansutskottets betänkande 2003/04:FIU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2003

Beslut

Ökad säkerhet för bolåneinstituten (FiU8)

Den 1 juli 2004 införs en ny form av upplåning som heter säkerställda obligationer. De ska ge ökad säkerhet för placerare vid bland annat lån till bostäder. Det kan ge lägre finansieringskostnader för bolåneinstituten och därmed leda till lägre bolåneräntor för konsumenterna. Beslutet innebär att svenska institut får samma förutsättningar till upplåning som finns inom de flesta medlemsländerna i EU.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Ökad säkerhet för bolåneinstituten (FiU8)

Den 1 juli 2004 införs en ny form av upplåning som heter säkerställda obligationer. De ska ge ökad säkerhet för placerare vid bland annat lån till bostäder. Det kan ge lägre finansieringskostnader för bolåneinstituten och därmed leda till lägre bolåneräntor för konsumenterna. Förslaget innebär att svenska institut får samma förutsättningar till upplåning som finns inom de flesta medlemsländerna i EU. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.