Säkerställda obligationer

Finansutskottets betänkande 2003/04:FIU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2003

Beslut

Ökad säkerhet för bolåneinstituten (FiU8)

Den 1 juli 2004 införs en ny form av upplåning som heter säkerställda obligationer. De ska ge ökad säkerhet för placerare vid bland annat lån till bostäder. Det kan ge lägre finansieringskostnader för bolåneinstituten och därmed leda till lägre bolåneräntor för konsumenterna. Beslutet innebär att svenska institut får samma förutsättningar till upplåning som finns inom de flesta medlemsländerna i EU.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-10-23
Justering: 2003-10-30
Betänkande publicerat: 2003-11-06
Trycklov: 2003-11-05
Betänkande 2003/04:FIU8

Ökad säkerhet för bolåneinstituten (FiU8)

Den 1 juli 2004 införs en ny form av upplåning som heter säkerställda obligationer. De ska ge ökad säkerhet för placerare vid bland annat lån till bostäder. Det kan ge lägre finansieringskostnader för bolåneinstituten och därmed leda till lägre bolåneräntor för konsumenterna. Förslaget innebär att svenska institut får samma förutsättningar till upplåning som finns inom de flesta medlemsländerna i EU. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-11-13
4

Beslut

Beslut: 2003-11-13
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar de av regeringen framlagda förslagen till
1. lag om utgivning av säkerställda obligationer,
2. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
3. lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder,
4. lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.
Riksdagen antar de av regeringen framlagda förslagen till
1. lag om utgivning av säkerställda obligationer,
2. lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979),
3. lag om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder,
4. lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:107.

2. Uppföljning av kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fi29.