Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU11

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 maj 2021

Nästa händelse: Bordläggning 18 maj 2021

Utskottets förslag

Samordningsnumren ska bli säkrare och folkbokföringen mer korrekt (SkU11)

Samordningsnumren, en typ av identifikation, ska bli säkrare och uppgifterna i folkbokföringen ska bli mer korrekta. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det har blivit vanligare att personer vistas kortare eller längre tid i Sverige även om de inte är folkbokförda i landet. Behovet av ett samordningsnummer har ökat men med nuvarande regler kan det vara svårt att få ett sådant. Enligt förslaget ska det bli möjligt för enskilda personer att själva ansöka om ett samordningsnummer i stället för att en myndighet gör det. Den sökande ska kunna bevisa sin anknytning till Sverige och även besöka Skatteverket för att styrka sin identitet. För att minska risken för missbruk av samordningsnummer ska de inaktiveras efter fem år om inte en ansökan om förnyelse kommer in.

Folkbokföringen ska spegla befolkningens bosättning, identitet och familjeförhållanden så att bland annat myndigheter får ett korrekt underlag för olika beslut. Med de nya reglerna ska i princip alla myndigheter bli skyldiga att rapportera oriktiga eller ofullständiga uppgifter om en person till Skatteverket. Rapporteringskravet gäller också fler uppgifter än tidigare.

Förslaget ska börja gälla den 18 juni 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-04-22
Justering: 2021-05-04
Trycklov: 2021-05-12
Reservationer 7
Betänkande 2020/21:SkU11

Samordningsnumren ska bli säkrare och folkbokföringen mer korrekt (SkU11)

Samordningsnumren, en typ av identifikation, ska bli säkrare och uppgifterna i folkbokföringen ska bli mer korrekta. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Det har blivit vanligare att personer vistas kortare eller längre tid i Sverige även om de inte är folkbokförda i landet. Behovet av ett samordningsnummer har ökat men med nuvarande regler kan det vara svårt att få ett sådant. Enligt förslaget ska det bli möjligt för enskilda personer att själva ansöka om ett samordningsnummer i stället för att en myndighet gör det. Den sökande ska kunna bevisa sin anknytning till Sverige och även besöka Skatteverket för att styrka sin identitet. För att minska risken för missbruk av samordningsnummer ska de inaktiveras efter fem år om inte en ansökan om förnyelse kommer in.

Folkbokföringen ska spegla befolkningens bosättning, identitet och familjeförhållanden så att bland annat myndigheter får ett korrekt underlag för olika beslut. Med de nya reglerna ska i princip alla myndigheter bli skyldiga att rapportera oriktiga eller ofullständiga uppgifter om en person till Skatteverket. Rapporteringskravet gäller också fler uppgifter än tidigare.

Förslaget ska börja gälla den 18 juni 2021.

Förslagspunkter

1. Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481).
2. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret.
3. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:160 punkterna 1-3.

2. Biometriska data

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3975 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 4,

2020/21:3976 av David Lång m.fl. (SD) yrkande 1 i denna del och

2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 1 (M, SD, KD)

3. Personlig inställelse vid tilldelning av samordningsnummer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3976 av David Lång m.fl. (SD) yrkande 1 i denna del och

2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, SD, KD)

4. Ytterligare ändringar när det gäller uppgiftsskyldighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3975 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (KD)

5. Ytterligare ändringar när det gäller samordningsnummer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3975 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkandena 3 och 5-9,

2020/21:3976 av David Lång m.fl. (SD) yrkande 2 och

2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-18
Debatt i kammaren: 2021-05-19
4

Beslut

Beslut: 2021-05-19
5 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481).
2. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret.
3. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:160 punkterna 1-3.

2. Biometriska data

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3975 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 4,

2020/21:3976 av David Lång m.fl. (SD) yrkande 1 i denna del och

2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 1 (M, SD, KD)

3. Personlig inställelse vid tilldelning av samordningsnummer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3976 av David Lång m.fl. (SD) yrkande 1 i denna del och

2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, SD, KD)

4. Ytterligare ändringar när det gäller uppgiftsskyldighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3975 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (KD)

5. Ytterligare ändringar när det gäller samordningsnummer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3975 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkandena 3 och 5-9,

2020/21:3976 av David Lång m.fl. (SD) yrkande 2 och

2020/21:3977 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)