Samarbete med Baltikum, Central- och Östeuropa

Utrikesutskottets betänkande 1992/93:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1993-02-23, 1993-03-16, 1993-03-23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.