Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU18

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut