Samhällets krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU7

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 29 april 2021

Nästa händelse: Trycklov 26 april 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

64 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-03-25
Justering: 2021-04-15
Trycklov: 2021-04-26
Betänkande 2020/21:FöU7

Alla beredningar i utskottet

2021-03-25, 2021-03-11
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-28
Debatt i kammaren: 2021-04-29
4

Beslut

Beslut: 2021-04-29