Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2022

Beslut

Ny lag om sammanhållen dokumentation för vård- och omsorgsgivare (SoU30)

Riksdagen sa ja till ny lag om sammanhållen dokumentation för vård- och omsorgsgivare. Den nya lagen innebär att vårdgivare får tillgång till personuppgifter direkt eller på annat sätt elektroniskt hos andra vård- och omsorgsgivare. I lagen införs åtgärder för att för att stärka integriteten för vårdtagare samt starkare skydd för barns samtycke till behandling av personuppgifter.

Lagändringarna börja gälla den 1 januari 2023.

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag i frågan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslår vissa ändringar av lagteknisk karaktär. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-31

Ny lag om sammanhållen dokumentation för vård- och omsorgsgivare (SoU30)

Regeringen vill införa en ny lag om sammanhållen dokumentation för vård- och omsorgsgivare. Den nya lagen innebär att vårdgivare får tillgång till personuppgifter direkt eller på annat sätt elektroniskt hos andra vård- och omsorgsgivare. I lagen införs åtgärder för att stärka integriteten för vårdtagare samt starkare skydd för barns samtycke till behandling av personuppgifter.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2023.

Utskottet anser också att riksdagen bör säga nej till övriga motionsförslag i frågan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.