Sammanträdesarvode till tillfälliga ersättare i EU-nämnden m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Nya regler för arvoden i EU-nämnden (KU6)

Riksdagen beslutade om vissa ändringar i lagen om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ. Att även tillfälliga ersättare i EU-nämnden ska omfattas av reglerna. Att arvoden bara ska betalas ut när sammanträden äger rum då riksdagens ledamöter normalt inte befinner sig i Stockholm. Att arvoden bara ska betalas ut till dem som deltar i beslut under sammanträdet. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-03
Justering: 2009-11-10
Betänkande publicerat: 2009-11-12
Trycklov: 2009-11-11
Betänkande 2009/10:KU6

Nya regler för arvoden i EU-nämnden (KU6)

Riksdagsstyrelsen föreslår vissa ändringar i lagen om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Att även tillfälliga ersättare i EU-nämnden ska omfattas av reglerna. Att arvoden bara ska betalas ut när sammanträden äger rum då riksdagens ledamöter normalt inte befinner sig i Stockholm. Att arvoden bara ska betalas ut till dem som deltar i beslut under sammanträdet.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2010.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens framställning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-19
4

Beslut

Beslut: 2009-11-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sammanträdesarvoden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag i bilaga 2 till lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2009/10:RS3.