Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2022

Beslut

Energiskatten på bensin och diesel sänks (SkU19)

Skatten sänks på bensin och diesel

Energiskatten ska sänkas på bensin och diesel.

Det gör att priset på bensin och diesel
sänks med 50 öre per liter.

Det gäller från och med den 1 maj 2022.

Det har riksdagen bestämt.

Regeringen har föreslagit att energiskatten ska sänkas på bensin och diesel. Skattesänkningen innebär att priset vid pump sänks med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Energiskatten på bensin och diesel sänks (SkU19)

Regeringen föreslår att energiskatten ska sänkas på bensin och diesel. Skattesänkningen innebär att priset vid pump sänks med 50 öre per liter från och med den 1 maj 2022. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.