Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2014

Beslut

Sanktionsavgift i stället för böter för brott mot cabotagebestämmelserna (TU2)

Den som bryter mot EU-reglerna om cabotagetransporter på vägarna ska i framtiden få en sanktionsavgift i stället för böter, som i dag. Sanktionsavgifter anses vara ett effektivare styrmedel än böter vid brott mot cabotageregler som görs i affärsverksamhet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Samtidigt riktade riksdagen tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det handlar om att sanktionsavgiften vid brott mot cabotagereglerna bör vara högre, att det ska ställas krav på att lastbilar har internationella frakthandlingar samt att det behövs en översyn av ansvaret för den som beställer transporter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om vad utskottet anfört om att nivån på sanktionsavgiften för brott mot cabotagereglerna ska vara avskräckande, effektiv och proportionell. Tillkännagivande om att införa krav på att medföra internationella frakthandlingar i lastbilar under färd. Tillkännagivande om att se över det nuvarande beställaransvaret. Bifall och delvis bifall till motioner kopplade till ovannämnda tillkännagivanden. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Sanktionsavgift i stället för böter för brott mot cabotagebestämmelserna (TU2)

Den som bryter mot EU-reglerna om cabotagetransporter på vägarna ska i framtiden få en sanktionsavgift i stället för böter, som i dag. Sanktionsavgifter anses vara ett effektivare styrmedel än böter vid brott mot cabotageregler som görs i affärsverksamhet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen ska rikta tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det handlar om att sanktionsavgiften vid brott mot cabotagereglerna bör vara högre, att det ska ställas krav på att lastbilar har internationella frakthandlingar samt att det behövs en översyn av ansvaret för den som beställer transporter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.