Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2015

Beslut

Id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg (JuU24)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige.

Kontrollerna ska kunna införas om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från ett annat land. Kontrollerna ska få utföras under en begränsad tid, max sex månader. Regeringen får också meddela föreskrifter om vem som ska utföra id-kontrollerna samt föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter som ska se till att kontrollerna utförs.

Lagen är tillfällig. Den börjar gälla den 21 december 2015 och slutar gälla den 21 december 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-12-11
Justering: 2015-12-15
Trycklov: 2015-12-15
Reservationer 18
Betänkande 2015/16:JuU24

Id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg (JuU24)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige.

Enligt regeringens förslag ska kontrollerna kunna införas om det uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från ett annat land. Kontrollerna ska få utföras under en begränsad tid, max sex månader. Regeringen får också meddela föreskrifter om vem som ska utföra id-kontrollerna samt föreskrifter om tillsyn, kontroll och sanktionsavgifter som ska se till att kontrollerna utförs.

Lagen är tillfällig. Den ska börja gälla den 21 december 2015 och sluta att gälla den 21 december 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-16
Debatt i kammaren: 2015-12-17
4

Beslut

Beslut: 2015-12-17
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl. (C) och

2015/16:3283 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).

Reservation 1 (C, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 110 0 1 2
M 0 0 80 4
SD 43 0 0 5
MP 22 1 1 1
C 0 20 1 1
V 0 18 0 3
L 0 0 18 1
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 175 39 117 18


2. Regeringens befogenheter och bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1-3 §§ i regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:67 punkt 1 i denna del och avslår motionerna

2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1 i denna del och

2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 i denna del.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 110 0 1 2
M 80 0 0 4
SD 0 43 0 5
MP 23 0 1 1
C 0 0 21 1
V 1 0 17 3
L 0 0 18 1
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 214 43 74 18


3. Tidsperiod, karenstid och giltighetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 § och 6 § samt ikraftträdandebestämmelserna i regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 i denna del,

2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1,

2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1 i denna del och

2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 4 samt

bifaller proposition 2015/16:67 punkt 1 i denna del.

Reservation 5 (M, L, KD)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 110 0 1 2
M 0 80 0 4
SD 43 0 0 5
MP 23 0 1 1
C 0 0 21 1
V 0 0 18 3
L 0 18 0 1
KD 0 16 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 176 114 41 18


4. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet anfört ovan.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1 i denna del,

2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1 i denna del och

bifaller proposition 2015/16:67 punkt 1 i denna del.

5. Allvarlig fara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 7 (M, L, KD)

6. Beslut om åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2.

Reservation 8 (SD)

7. Barn i föräldrars sällskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2 och

2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 9 (L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 110 0 1 2
M 80 0 0 4
SD 43 0 0 5
MP 23 0 1 1
C 0 0 21 1
V 0 0 18 3
L 0 18 0 1
KD 0 16 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 256 34 41 18


8. Inte visumkontroller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 10 (KD)

9. Transportörers ansvar vid överträdelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 3 och 4.

Reservation 11 (SD)

10. Utformning av sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 12 (M, L, KD)

11. Kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 5 och 6.

Reservation 13 (SD)

12. Polismyndighetens förutsättningar att kontrollera efterlevnaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 14 (M, SD, KD)

13. Uppföljning av lagens effekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 4 och

2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (L)

14. Begränsa förslagets negativa effekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 17 (M, KD)

15. Ogrundade asylansökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 7.

Reservation 18 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 110 0 1 2
M 80 0 0 4
SD 0 43 0 5
MP 23 0 1 1
C 0 0 21 1
V 0 0 18 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 247 43 41 18