Särskilda konkurrensregler för lantbruket

Näringsutskottets betänkande 1993/94:NU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.