Sekretess för ljuddämpare

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU32

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 maj 2022

Nästa händelse: Bordläggning 18 maj 2022

Utskottets förslag

Ja till regeringens förslag om nya sekretessregler för ljuddämpare till skjutvapen (JuU32)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya och tydligare regler gällande sekretess för ljuddämpare till skjutvapen.

Enligt ett tidigare riksdagsbeslut kommer ljuddämpare inte längre att jämställas med skjutvapen från den 1 juli 2022. Det innebär också att uppgifter om ljuddämpare inte längre kommer att omfattas av de nuvarande sekretessreglerna.

Regeringen har därför föreslagit en lagändring som inneba¨r att uppgifter om ljudda¨mpare a¨ven i fortsa¨ttningen ska kunna omfattas av sekretess. Utskottet håller med om att denna möjlighet bo¨r finnas kvar även om ljuddämpare inte längre jämställs med skjutvapen.

Lagändringen ska börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ja till regeringens förslag om nya sekretessregler för ljuddämpare till skjutvapen (JuU32)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya och tydligare regler gällande sekretess för ljuddämpare till skjutvapen.

Enligt ett tidigare riksdagsbeslut kommer ljuddämpare inte längre att jämställas med skjutvapen från den 1 juli 2022. Det innebär också att uppgifter om ljuddämpare inte längre kommer att omfattas av de nuvarande sekretessreglerna.

Regeringen har därför föreslagit en lagändring som inneba¨r att uppgifter om ljudda¨mpare a¨ven i fortsa¨ttningen ska kunna omfattas av sekretess. Utskottet håller med om att denna möjlighet bo¨r finnas kvar även om ljuddämpare inte längre jämställs med skjutvapen.

Lagändringen ska börja gälla den 1 juli 2022.

Förslagspunkter

1. Sekretess för ljuddämpare

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:185.