Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare

Socialutskottets bet 2019/20:SoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2020

Beslut

Nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare skjuts upp (SoU22)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att senarelägga införandet av den nationella läkemedelslistan och reformen bastjänstgöring för läkare. Anledningen är spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Beslutet innebär att lagen om den nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 maj 2021. De delar i lagen som rör krav på anslutning för hälso- och sjukvårdens aktörer och uppgiftsskyldigheter, börjar dock gälla först den 1 maj 2023. Reglerna om att införa bastjänstgöring för läkare börjar gälla den 1 juli 2021. Vissa följdändringar i andra lagar kommer också att göras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-05
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-07
bet 2019/20:SoU22

Nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare skjuts upp (SoU22)

Regeringen föreslår att införandet av den nationella läkemedelslistan och reformen bastjänstgöring för läkare ska senareläggas. Anledningen är spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Det här innebär att lagen om den nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 maj 2021. De delar i lagen som rör krav på anslutning för hälso- och sjukvårdens aktörer och uppgiftsskyldigheter, börjar dock gälla först den 1 maj 2023. Reglerna om att införa bastjänstgöring för läkare börjar gälla den 1 juli 2021. Vissa följdändringar i andra lagar kommer också att göras.

Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-13
Debatt i kammaren: 2020-05-14
4

Beslut

Beslut: 2020-05-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister
2. lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
3. lag om ändring i lagen (2018:1213) om ändring i lagen (1996:1157) om  läkemedelskommittéer
4. lag om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355)
5. lag om ändring i lagen (2018:1215) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
6. lag om ändring i lagen (2018:1216) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
7. lag om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
8. lag om ändring i lagen (2018:1996) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
9. lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:158 punkterna 1-9.