Sjö- och kustövervakningsfrågor

Försvarsutskottets bet 2009/10:FöU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om sjö- och kustövervakningsfrågor (FöU5)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om sjö- och kustövervakningsfrågor. Flera motioner handlar om åtgärder mot vrak som kan läcka miljögifter. Sjöfartsverket har inlett ett kartläggnings- och utredningsarbete som på sikt ska hantera de frågor som väcks i dessa motioner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-03-02
Justering: 2010-03-09
Betänkande publicerat: 2010-03-12
Trycklov: 2010-03-12
bet 2009/10:FöU5

Nej till motioner om sjö- och kustövervakningsfrågor (FöU5)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om sjö- och kustövervakningsfrågor.

Flera motioner handlar om åtgärder mot vrak som kan läcka miljögifter. Sjöfartsverket har inlett ett kartläggnings- och utredningsarbete som på sikt ska hantera de frågor som väcks i dessa motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-24
4

Beslut

Beslut: 2010-03-25
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Läckande vrak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fö241, 2009/10:Fö251 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Fö268.

2. Kustbevakningsflyg till Indiska oceanen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Fö254 yrkande 8.