Sjöfart

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2007

Beslut

Motioner om sjöfart (TU9)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om sjöfart. Motionerna handlar främst om sjöfartens finansiering, strategiska hamnar, säkerhets- och miljörelaterade sjöfartsfrågor samt frågor om fritidsbåtar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-03-22
Justering: 2007-03-29
Betänkande publicerat: 2007-04-02
Trycklov: 2007-04-02
Reservationer 7
Betänkande 2006/07:TU9

Alla beredningar i utskottet

2007-03-22, 2007-03-13

Motioner om sjöfart (TU9)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om sjöfart. Motionerna handlar främst om sjöfartens finansiering, strategiska hamnar, säkerhets- och miljörelaterade sjöfartsfrågor samt frågor om fritidsbåtar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-12
4

Beslut

Beslut: 2007-04-12
17 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Program för inhemsk sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c) yrkande 1.

2. Sjöfartens finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 8.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060024
m850012
c24005
fp20008
kd19005
v01903
mp01504
Totalt25434061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kostnader för lotsning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T261 av Staffan Anger (m).

4. EU:s havspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 5 och
2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 18.

Reservation 2 (v, mp)

5. Strategiska hamnar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c) yrkande 2,
2006/07:T245 av Susanne Eberstein m.fl. (s),
2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 1,
2006/07:T318 av Billy Gustafsson m.fl. (s),
2006/07:T344 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) yrkandena 1 och 2 samt
2006/07:T423 av Yvonne Andersson (kd) yrkandena 1 och 2.

6. PSSA-frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T400 av Kent Härstedt (s) och
2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 17.

Reservation 3 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050124
m850012
c24005
fp20008
kd19005
v01903
mp01504
Totalt25334161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Utsläpp av olja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 2 och
2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 15.

Reservation 4 (v, mp)

8. Utsläpp av svavel och kväve

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T242 av Jasenko Omanovic och Agneta Lundberg (båda s),
2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 3 och
2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m850012
c24005
fp20008
kd19005
v01903
mp01504
Totalt148139062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Miljödifferentierade hamnavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 4.

Reservation 6 (v, mp)

10. Åtgärder för minskat underskott på seniorbefäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T227 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s).

11. Sjöräddningsverksamhet i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T380 av Kerstin Andersson m.fl. (s).

12. Utbildning i sjösäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T402 av Kent Härstedt (s).

13. Vänersjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T292 av Carina Ohlsson m.fl. (s),
2006/07:T297 av Christina Oskarsson m.fl. (s) och
2006/07:T355 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrkande 12.

14. Skärgårdssjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T316 av Gunnar Andrén (fp) yrkande 9.

15. Register för fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sk221 av Jennie Nilsson m.fl. (s) yrkande 1,
2006/07:T246 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein (båda s),
2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 9 i denna del,
2006/07:T375 av Peter Jeppsson m.fl. (s) och
2006/07:T411 av Anneli Särnblad och Marita Ulvskog (båda s).

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m850012
c23006
fp20008
kd19005
v01903
mp01504
Totalt147140062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Förarbevis för fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 9 i denna del.

17. Vattenskoterfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T207 av Lena Adelsohn Liljeroth (m) och
2006/07:T210 av Liselott Hagberg (fp).