Sjöfart

Trafikutskottets betänkande 2010/11:TU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2011

Beslut

Nej till motioner om sjöfart (TU16)

Riksdagen sa nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2010. Motionerna handlar bland annat om sjöfartens utveckling, säkerhets- och miljörelaterade sjöfartsfrågor samt fritidsbåtsverksamheten. En anledning är att regeringen just nu arbetar med ett omfattande utrednings- och utvecklingsarbete för att stärka den svenska sjöfarten och konkurrenskraften för sjöfartsnäringen. En annan anledning är att det redan bedrivs ett omfattande arbete både nationellt och internationellt då det gäller miljöanpassad och säker sjöfart.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till betänkandet. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-15
Justering: 2011-03-03
Betänkande publicerat: 2011-03-22
Trycklov: 2011-03-18
Reservationer 6
Betänkande 2010/11:TU16

Nej till motioner om sjöfart (TU16)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2010. Motionerna handlar bland annat om sjöfartens utveckling, säkerhets- och miljörelaterade sjöfartsfrågor och fritidsbåtsverksamheten. En anledning är att regeringen just nu arbetar med ett omfattande utrednings- och utvecklingsarbete för att stärka den svenska sjöfarten och konkurrenskraften för sjöfartsnäringen. En annan anledning är att det redan bedrivs ett omfattande arbete både nationellt och internationellt då det gäller miljöanpassad och säker sjöfart.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-07
4

Beslut

Beslut: 2011-04-13
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 april 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utveckling av sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T229 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkandena 1-3,
2010/11:T283 av Krister Örnfjäder (S),
2010/11:T329 av Peter Johnsson m.fl. (S),
2010/11:T332 av Jörgen Hellman m.fl. (S) yrkandena 2 och 3,
2010/11:T395 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S),
2010/11:T410 av Lars Gustafsson (KD) yrkandena 1, 7, 11 och 12,
2010/11:T437 av Peter Johnsson m.fl. (S),
2010/11:T439 av Carina Ohlsson m.fl. (S),
2010/11:T492 av Mikael Cederbratt (M),
2010/11:T513 av Lars Elinderson m.fl. (M, FP, C, KD) och
2010/11:MJ446 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M910016
MP00214
FP20004
C19004
SD20000
V00145
KD17002
Totalt167923555

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Sjöfartens infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T368 av Otto von Arnold (KD),
2010/11:T407 av Billy Gustafsson m.fl. (S) och
2010/11:T410 av Lars Gustafsson (KD) yrkandena 2, 6 och 9.

3. Isbrytarverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T397 av Sven-Erik Bucht och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) i denna del och
2010/11:T410 av Lars Gustafsson (KD) yrkande 13.

Reservation 3 (S)

4. Behörigheter, fartområden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T221 av Lars Hjälmered och Lars-Arne Staxäng (båda M),
2010/11:T228 av Annelie Enochson (KD),
2010/11:T244 av Gunnar Andrén (FP),
2010/11:T410 av Lars Gustafsson (KD) yrkande 3 och
2010/11:T425 av Margareta B Kjellin (M).

5. Allmänt om sjöfartens miljö- och säkerhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:MJ294 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7 och
2010/11:MJ421 av Tuve Skånberg (KD) yrkande 3.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M910016
MP31705
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt26232055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Utsläpp av svavel- och kväveoxider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T284 av Krister Örnfjäder (S),
2010/11:T296 av Anders Hansson (M),
2010/11:T397 av Sven-Erik Bucht och Fredrik Lundh Sammeli (båda S) i denna del och
2010/11:T410 av Lars Gustafsson (KD) yrkandena 8 och 10.

Reservation 5 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M910016
MP21004
FP20004
C18005
SD20000
V01504
KD17002
Totalt187107055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Utsläpp av olja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T369 av Tuve Skånberg (KD) och
2010/11:T410 av Lars Gustafsson (KD) yrkande 4.

8. Utsläpp av barlastvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T410 av Lars Gustafsson (KD) yrkande 5.

9. Sjöfart i Östersjöområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T294 av Gustaf Hoffstedt (M).

10. Register för fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T313 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2010/11:T496 av Ann-Christin Ahlberg (S) yrkande 1 och
2010/11:T501 av Hillevi Larsson (S).

Reservation 6 (S, MP, V)

11. Krav på flytväst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T311 av Christina Oskarsson (S).