Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2008/09:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 2009

Beslut

Nej till motioner om sjöfart (TU12)

Riksdagen sa nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2008. Motionerna handlar bland annat om frågor om säkerhet och miljö samt fritidsbåtar. När det gäller frågan om sjöfarten i Östersjön hänvisar riksdagen bland annat till den havsproposition som regeringen nyligen har lagt fram. Utskottet påpekar också att arbetet med så kallade PSSA-anknutna skyddsåtgärder i Östersjön drivs vidare. PSSA står för Particularly Sensitive Sea Area, det vill säga särskilt känsligt havsområde. Vad gäller motioner med krav på förbud mot utsläpp av toalettavfall från fartyg och fritidsbåtare hänvisar riksdagen till planerade åtgärder.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om sjöfart (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om sjöfart från den allmänna motionstiden 2008. Motionerna handlar bland annat om frågor om säkerhet och miljö samt fritidsbåtar. När det gäller frågan om sjöfarten i Östersjön hänvisar utskottet bland annat till den havsproposition som regeringen nyligen har lagt fram. Utskottet påpekar också att arbetet med så kallade PSSA-anknutna skyddsåtgärder i Östersjön drivs vidare. PSSA står för Particularly Sensitive Sea Area, det vill säga särskilt känsligt havsområde. När det gäller motioner med krav på förbud mot utsläpp av toalettavfall från fartyg och fritidsbåtare hänvisar utskottet till planerade åtgärder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.