Sjöfartsstöd

Trafikutskottets betänkande 2001/02:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 oktober 2001

Beslut

Utvidgat stöd till svensk sjöfart (TU3)

Stödet till svensk sjöfart utvidgas. Ett sjöfartsstöd införs som omfattar både last- och passagerarfartyg i internationell trafik. Syftet är att ge svensk sjöfartsnäring konkurrensvillkor som är likvärdiga med konkurrensvillkoren för andra EU-länders handelsflottor. Arbetsgivaren ska få ett belopp som motsvarar skatteavdrag och arbetsgivaravgifter på sjöinkomst. Det innebär att stödbeloppet höjs från 58 000 kr per årsarbetskraft för kostnaderna för sociala avgifter till ett belopp som motsvarar avgifterna i deras helhet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-05-29
Justering: 2001-06-12
Trycklov: 2001-10-11
Reservationer 5
Betänkande 2001/02:TU3

Utvidgat stöd till svensk sjöfart (TU3)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om utvidgat stöd till svensk sjöfart. Ett sjöfartsstöd införs som omfattar både last- och passagerarfartyg i internationell trafik. Syftet är att ge svensk sjöfartsnäring konkurrensvillkor som är likvärdiga med konkurrensvillkoren för andra EU-länders handelsflottor. Arbetsgivaren ska få ett belopp som motsvarar skatteavdrag och arbetsgivaravgifter på sjöinkomst. Det innebär att stödbeloppet höjs från 58 000 kr per årsarbetskraft för kostnaderna för sociala avgifter till ett belopp som motsvarar avgifterna i deras helhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-10-24
4

Beslut

Beslut: 2001-10-24
4 förslagspunkter, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvidgat stöd till svensk sjöfart

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner den huvudsakliga inriktningen för utformningen av stödet till svensk sjöfart och antar lag om ändring i lagen (1999:591) om kreditering av anställningsstöd på skattekonto. Riksdagen bifaller därmed proposition 2000/01:127 samt avslår motionerna 2000/01:T17 yrkande 1 och 2000/01:T18 yrkande 3.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130018
m165313
c16002
fp11005
kd34008
v330010
mp14002
Totalt22265358

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Retroaktiv tillämpning av de nya stödreglerna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:T16 yrkande 1.

Reservation 2 (c)

3. Tonnageskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T16 yrkande 2 och 2000/01:T17 yrkande 2.

Reservation 3 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m671113
c01602
fp11005
kd13308
v330010
mp15001
Totalt24150156

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Gemensamma EU-regler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:T16 yrkande 3 och 2000/01:T18 yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140017
m306811
c01602
fp9025
kd34008
v330010
mp15001
Totalt208167054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag