Sjöfylleri

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 januari 2020

Beslut

Nej till motioner om sjöfylleri (CU8)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner om att utvärdera lagstiftningen om sjöfylleri. 2010 utvidgades straffansvaret för sjöfylleri och en nedre fast promillegräns infördes. Enligt riksdagen är tillämpningen av lagstiftningen nyligen utvärderad och därför finns inte skäl att föreslå någon åtgärd från riksdagens sida med anledning av motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-03
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2019-12-18
Betänkande 2019/20:CU8

Alla beredningar i utskottet

2019-12-03, 2019-11-26

Nej till motioner om sjöfylleri (CU8)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner om att utvärdera lagstiftningen om sjöfylleri. 2010 utvidgades straffansvaret för sjöfylleri och en nedre fast promillegräns infördes. Enligt utskottet är tillämpningen av lagstiftningen nyligen utvärderad och därför finns inte skäl att föreslå någon åtgärd från riksdagens sida med anledning av motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-14
Debatt i kammaren: 2020-01-15
4

Beslut

Beslut: 2020-01-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sjöfylleri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1737 av Edward Riedl (M),

2019/20:1679 av Sten Bergheden (M) och

2019/20:2904 av Edward Riedl (M).