Skandinavisk luftfartspolitik och förlängning av SAS-samarbetet

Trafikutskottets betänkande 1996/97:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 1997

Beslut

SAS (TU9)

Riksdagen godkände att 1951 års konsortialavtal, om etabler-andet av SAS, med senare ändringar ska ligga till grund för det skandinaviska luftfartssamarbetet t.o.m. den 30 september år 2020. Regeringen gavs dessutom rätt att besluta om minskning av statens ägarandel i SAS Sverige AB från nuvarande 50 procent ned till en nivå som innebär att statens röstetal inte understiger 35 procent. Bolaget är, vid sidan av sina danska och norska motsvarigheter, ett av SAS tre moderbolag.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.