Skärpningar i vapenlagstiftningen

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 juni 2014

Beslut

Straffen för vapenbrott höjs (JuU36)

Straffen för vapenbrott blir strängare. Bland annat höjs det lägsta straffet för grovt vapenbrott från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. En ny bestämmelse om synnerligen grovt vapenbrott införs också. Där blir straffet fängelse i lägst tre och högst sex år.

Dessutom införs ett nytt system för prövning av vilka skytteföreningar och liknande sammanslutningar som ska kunna få vapentillstånd. Det innebär att endast sammanslutningar för jakt- eller målskytte som är auktoriserade eller anslutna till en auktoriserad sammanslutning ska kunna komma i fråga för vapentillstånd.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-06-03
Justering: 2014-06-18
Betänkande publicerat: 2014-06-18
Trycklov: 2014-06-18
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:JuU36

Straffen för vapenbrott höjs (JuU36)

Straffen för vapenbrott ska bli strängare. Det föreslår regeringen. Bland annat ska det lägsta straffet för grovt vapenbrott höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. En ny bestämmelse om synnerligen grovt vapenbrott införs också. Där blir straffet fängelse i lägst tre och högst sex år.

Dessutom införs ett nytt system för prövning av vilka skytteföreningar och liknande sammanslutningar som ska kunna få vapentillstånd. Det innebär att endast sammanslutningar för jakt- eller målskytte som är auktoriserade eller anslutna till en auktoriserad sammanslutning ska kunna komma i fråga för vapentillstånd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-24
Debatt i kammaren: 2014-06-25
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
10 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skärpta straff för vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till


1. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),


2. lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

1. Skärpta straff för vapenbrott

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till


1. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),


2. lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.


2. Hemlig avlyssning vid grovt vapenbrott

Utskottets förslag:

Reservation 1 (S, SD)

2. Hemlig avlyssning vid grovt vapenbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 1 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010309
M100007
MP22003
FP24000
C20003
SD01802
V17002
KD15004
Totalt198121030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Auktorisation och tillstånd att inneha skjutvapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till


1. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),


2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M100007
MP22003
FP24000
C20003
SD01802
V17002
KD15004
Totalt30118030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Auktorisation och tillstånd att inneha skjutvapen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till


1. lag om ändring i vapenlagen (1996:67),


2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


Reservation 2 (SD)

4. Bättre förutsättningar att stoppa införseln av illegala vapen

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S, SD)

4. Bättre förutsättningar att stoppa införseln av illegala vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010309
M100007
MP22003
FP24000
C20003
SD01802
V17002
KD15004
Totalt198121030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Kortare handläggningstider i vapenärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M100007
MP22003
FP24000
C20003
SD01802
V17002
KD15004
Totalt30118030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Kortare handläggningstider i vapenärenden

Utskottets förslag:

Reservation 4 (SD)