Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2011

Beslut

Skärpt straff för köp av sex (JuU22)

Riksdagen har beslutat att maxstraffet för köp av sexuella tjänster ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Skärpningen ska skapa ytterligare utrymme för att kunna bedöma straffen på ett mer nyanserat sätt. Ett allvarligare brott ska kunna bedömas strängare än ett mindre allvarligt brott. Regeringen redovisar även sina utvecklingsinsatser på området, för att bland annat förebygga och bekämpa prostitution. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-04-07
Justering: 2011-04-28
Betänkande publicerat: 2011-04-29
Trycklov: 2011-04-28
Reservationer 5
Betänkande 2010/11:JuU22

Skärpt straff för köp av sex (JuU22)

Regeringen föreslår att maxstraffet för köp av sexuella tjänster ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Skärpningen ska skapa ytterligare utrymme för att kunna bedöma straffen på ett mer nyanserat sätt. Ett allvarligare brott ska kunna bedömas strängare än ett mindre allvarligt brott. Regeringen redovisar även sina utvecklingsinsatser på området, för att bland annat förebygga och bekämpa prostitution.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-05-12
4

Beslut

Beslut: 2011-05-12
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 maj 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:77.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S860026
M900017
MP21004
FP19005
C15107
SD20000
V15004
KD16003
Totalt2821066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Dubbel straffbarhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju10 yrkande 2, 2010/11:Ju11 yrkande 3 och 2010/11:Ju12 yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S086026
M910016
MP02104
FP19005
C15107
SD20000
V01504
KD15004
Totalt160123066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Målsägandestatus i brottmålsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju10 yrkande 1, 2010/11:Ju11 yrkande 1 och 2010/11:Ju323 yrkande 4.

Reservation 2 (S, V)

4. Utökade insatser för att motverka köp av sexuella tjänster via Internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju12 yrkande 2.

Reservation 3 (S, MP, V)

5. Nationellt resurscentrum mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju11 yrkande 2.

Reservation 4 (V)

6. Arbetet inom EU mot köp av sexuella tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju10 yrkande 3 och 2010/11:Ju11 yrkande 4.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S086026
M910016
MP02104
FP19005
C15017
SD20000
V01504
KD16003
Totalt161122165

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag