Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU15

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 22 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-05
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-08
Betänkande 2019/20:FiU15

Alla beredningar i utskottet

2019-11-05, 2019-10-22
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer