Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m.

JoUs betänkande 1995/96:JoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.