Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m.

JoUs betänkande 1995/96:JoU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-04-16
Justering: 1996-05-08
Betänkande 1995/96:JoU22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-05-22
4

Beslut

Beslut: 1996-05-22

Protokoll med beslut