Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2006

Beslut

Nej till skärpta krav för minkuppfödning (MJU3)

Den förra regeringen föreslog under våren 2006 att djurskyddskraven ska skärpas för minkuppfödning. Förslaget innebär att det i djurskyddslagen preciseras att minkarnas behov av att röra sig, klättra, jaga och periodvis vara ensamma tillgodoses. Dessutom ska minkar ha tillgång till vatten att simma i. Riksdagen skickade i juni 2006 tillbaka förslaget till miljö- och jordbruksutskottet efter att Frankrike och Slovakien med stöd av EU-regler ifrågasatt förslaget. Den nya majoriteten i riksdagen menar att förslaget om skärpta regler i praktiken skulle innebära ett näringsförbud för uppfödning av minkar för pälsproduktion. Dessutom menar riksdagen att det inte finns stöd för förslaget i forskning eller tidigare erfarenheter. Riksdagen säger därför nej till förslaget om skärpta krav för minkuppfödning och vill i stället att regeringen satsar på forskning för att förbättra djurskyddet inom pälsnäringen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på propositionen. Bifall till tre motionsyrkanden om avslag på propositionen. Bifall till två motionsyrkanden om fortsatta forskningsinsatser. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-16
Justering: 2006-11-28
Betänkande publicerat: 2006-11-30
Trycklov: 2006-11-30
Reservationer 1
Betänkande 2006/07:MJU3

Nej till skärpta krav för minkuppfödning (MJU3)

Den förra regeringen föreslog under våren 2006 att djurskyddskraven ska skärpas för minkuppfödning. Förslaget innebär att det i djurskyddslagen preciseras att minkarnas behov av att röra sig, klättra, jaga och periodvis vara ensamma tillgodoses. Dessutom ska minkar ha tillgång till vatten att simma i. Riksdagen skickade tillbaka förslaget till miljö- och jordbruksutskottet efter att Frankrike och Slovakien med stöd av EU-regler ifrågasatt förslaget. Den nya majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet menar att förslaget om skärpta regler i praktiken skulle innebära ett näringsförbud för uppfödning av minkar för pälsproduktion. Dessutom menar utskottet att det inte finns stöd för förslaget i forskning eller tidigare erfarenheter. Utskottet vill i stället att regeringen satsar på forskning för att förbättra djurskyddet inom pälsnäringen. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till den förra regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-07
4

Beslut

Beslut: 2006-12-07
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) samt tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om fortsatta forskningsinsatser.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:MJ41 yrkandena 1 och 3, 2005/06:MJ43 och 2005/06:MJ44 yrkandena 1 och 2 samt avslår proposition 2005/06:197 och motionerna 2005/06:MJ41 yrkande 2, 2005/06:MJ42 yrkandena 1 och 2, 2006/07:MJ317 och 2006/07:MJ326 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s399424
m830014
c26003
fp20107
kd20004
v01903
mp01702
Totalt152136457

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag