Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 3 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 13 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-16, 2023-04-13