Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU8

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 14 oktober 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-10-28, 2021-10-14