Skatt på flygresor (prop. 2005/06:190)

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Skatt på flygresor (SkU34)

Det införs en skatt på flygresor. Flygskatten ska betalas för passagerare som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Skattskyldig är det flygföretag som utför flygningen. Om flygningen utförs av någon annan än ett flygföretag är denne skattskyldig.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Skatt på flygresor (SkU34)

Det införs en skatt på flygresor. Flygskatten ska betalas för passagerare som reser från en svensk flygplats i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare. Skattskyldig är det flygföretag som utför flygningen. Om flygningen utförs av någon annan än ett flygföretag är denne skattskyldig. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med några ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.