Skatt på plastbärkassar

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 januari 2020

Beslut

Ny skatt på plastkassar (SkU13)

Plastkassar kommer att kosta mer

Plast är inte bra för miljön.
Därför har riksdagen beslutat
om en ny skatt på plastkassar.

Med skatten blir plastkassar dyrare.
Det kan göra att människor
inte köper lika många plastkassar.

På vanliga plastkassar blir skatten tre kronor.
På små och tunna plastkassar blir skatten trettio öre.

Kassarna kommer att bli dyrare
från den 1 maj i år.

För att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall ska en ny skatt införas på bärkassar av plast. Kassarna ska beskattas med tre kronor styck, och mindre och tunnare kassar ska beskattas med 30 öre styck.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-01-16
Justering: 2020-01-23
Trycklov: 2020-01-23
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:SkU13

Ny skatt på plastkassar (SkU13)

För att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall ska en ny skatt införas på bärkassar av plast. Kassarna ska beskattas med tre kronor styck, och mindre och tunnare kassar ska beskattas med 30 öre styck.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla den 1 mars 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-28
Debatt i kammaren: 2020-01-29
4

Beslut

Beslut: 2020-01-29
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 29 januari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatt på plastbärkassar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om skatt på plastbärkassar,
2. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
3. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
4. lag om ändring i tullagen (2016:253),
5. lag om ändring i lagen (2019:000) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:47 punkterna 1-5 och avslår motionerna

2019/20:3447 av Niklas Wykman m.fl. (M) och

2019/20:3448 av Eric Westroth m.fl. (SD).

Reservation 1 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 63 0 7
SD 0 59 0 3
C 28 1 0 2
V 23 0 0 4
KD 20 0 0 2
L 17 0 0 2
MP 16 0 0 0
- 1 0 0 1
Totalt 195 123 0 31