Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius

Skatteutskottets bet 2012/13:SkU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 oktober 2012

Beslut

Nytt skatteavtal mellan Sverige och Mauritius (SkU4)

Riksdagen godkände ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Mauritius för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Avtalet innehåller uppdaterade bestämmelser om informationsutbyte. Det finns också nya bestämmelser som ska förhindra avtalsförmåner för offshoreverksamhet, coordination centres eller liknande verksamhet som huvudsakligen byggs upp av skatteskäl. Regeringen kommer att bestämma när lagen ska börja gälla.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-16
Justering: 2012-10-16
Betänkande publicerat: 2012-10-17
Trycklov: 2012-10-17
bet 2012/13:SkU4

Nytt skatteavtal mellan Sverige och Mauritius (SkU4)

Riksdagen ska godkänna ett nytt skatteavtal mellan Sverige och Mauritius för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Avtalet innehåller uppdaterade bestämmelser om informationsutbyte. Det finns också nya bestämmelser som ska förhindra avtalsförmåner för offshoreverksamhet, coordination centres eller liknande verksamhet som huvudsakligen byggs upp av skatteskäl. Regeringen kommer att bestämma när lagen ska börja gälla. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-10-24
4

Beslut

Beslut: 2012-10-24
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Mauritius för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och
b) antar regeringens förslag till lag om skatteavtal mellan Sverige och Mauritius.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:168 punkterna 1 och 2.