Skatteförfarande och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om skatteförfarandet och folkbokföringen (SkU20)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om skatteförfarandet och folkbokföringen. Motionerna om skatteförfarandet handlar bland annat om arbetet mot skatteflykt och skattefusk. Motionerna om folkbokföring tar bland annat upp barn som bor turvis hos föräldrarna, gifta par där den ena maken flyttar till äldreboende och utredningar vid adressbyte.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-22
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-03-05
Trycklov: 2013-03-04
Reservationer 10
Betänkande 2012/13:SkU20

Nej till motioner om skatteförfarandet och folkbokföringen (SkU20)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om skatteförfarandet och folkbokföringen. Motionerna om skatteförfarandet handlar bland annat om arbetet mot skatteflykt och skattefusk. Motionerna om folkbokföring tar bland annat upp barn som bor turvis hos föräldrarna, gifta par där den ena maken flyttar till äldreboende och utredningar vid adressbyte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-13
4

Beslut

Beslut: 2013-03-14
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatte- och avgiftskontroll - övergripande frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk231 yrkandena 1 och 4, 2012/13:Sk317, 2012/13:Sk380, 2012/13:Sk403 och 2012/13:Sk412 yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (S, MP)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S090022
M910016
MP02005
FP16008
C20003
SD20000
V00163
KD16003
PP0000
-0000
Totalt1631101660

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Skatte- och avgiftskontroll - särskilda kontrollåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk231 yrkandena 5-9 och 12, 2012/13:Sk275, 2012/13:Sk277, 2012/13:Sk347 yrkandena 1 och 2, 2012/13:Sk364 och 2012/13:Sk400 yrkandena 3-5 och 11.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (V)

3. Skatte- och avgiftskontroll - kvittokrav vid HUS-tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sk400 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkande 12.

Reservation 5 (S, V)

4. Skatte- och avgiftskontroll - beloppsgränser för beskattning och kontrolluppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk400 yrkande 2 och 2012/13:Sk420.

Reservation 6 (S)

5. F-skatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk231 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkandena 10 och 11,
2012/13:Sk235 av Tina Acketoft (FP),
2012/13:Sk400 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 6-10 och
2012/13:A338 av Isak From m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 7 (S, V)

6. Ung Företagsamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Ub306 av Maria Plass m.fl. (M).

7. Synliga skatter och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk240 av Mats Odell (KD) yrkandena 2 och 3,
2012/13:Sk252 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M),
2012/13:Sk306 av Staffan Danielsson och Anders Ahlgren (båda C),
2012/13:Sk355 av Jenny Petersson (M),
2012/13:Sk363 av Betty Malmberg och Eva Bengtson Skogsberg (båda M) yrkande 2,
2012/13:Sk369 av Mikael Oscarsson (KD) och
2012/13:Sk434 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M).

8. Skatteflyktslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk231 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 2 och
2012/13:Sk343 av Staffan Anger (M).

Reservation 8 (V)

9. Betalning av skatt vid delårsboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sk296 av Emma Carlsson Löfdahl (FP).

10. Folkbokföringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk219 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (båda M),
2012/13:Sk309 av Mikael Cederbratt (M) och
2012/13:Sf267 av Anders Andersson (KD) yrkande 7.

11. Folkbokföring i församling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk230 av Christer Engelhardt (S),
2012/13:Sk255 av Helene Petersson i Stockaryd (S),
2012/13:Sk288 av Gunnar Sandberg m.fl. (S) och
2012/13:Sk383 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C).

12. Personnummer och samordningsnummer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sk349 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

13. Organisationsnummer för enskild firma

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sk202 av Penilla Gunther (KD).

14. Skydd för folkbokföringsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sk216 av Hans Hoff (S).

Reservation 9 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S090022
M910016
MP20005
FP16008
C20003
SD20000
V01603
KD16003
PP0000
-0000
Totalt183106060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Uppgift om dubbla medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Sk413 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (båda SD).

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S900022
M910016
MP20005
FP16008
C20003
SD02000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt26920060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag