Skatteförfarande och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2017

Beslut

Nej till motioner om skatter och folkbokföring (SkU26)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om skatter och folkbokföring. Skälen är bland annat att utredningar pågår på området.

Skattemotionerna handlar bland annat om personligt betalningsansvar, minskad skatteadministration för företag, nationell handlingsplan mot svartjobb och ersättning för kostnader i skattemål. Motionerna om folkbokföring handlar bland annat om felaktiga folkbokföringar och skydd för våldsutsattas personuppgifter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

90 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-23
Justering: 2017-03-30
Trycklov: 2017-03-31
Reservationer 26
Betänkande 2016/17:SkU26

Nej till motioner om skatter och folkbokföring (SkU26)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om skatter och folkbokföring. Skälen är bland annat att utredningar pågår på området.

Skattemotionerna handlar bland annat om personligt betalningsansvar, minskad skatteadministration för företag, nationell handlingsplan mot svartjobb och ersättning för kostnader i skattemål. Motionerna om folkbokföring handlar bland annat om felaktiga folkbokföringar och skydd för våldsutsattas personuppgifter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-05
Debatt i kammaren: 2017-04-06
4

Beslut

Beslut: 2017-04-19
27 förslagspunkter, 23 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Synliga skatter och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:701 av Lena Asplund (M),

2016/17:783 av Johan Nissinen (SD),

2016/17:857 av Lisbeth Sundén Andersson och Sotiris Delis (båda M),

2016/17:1211 av Lotta Olsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M),

2016/17:1267 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:1421 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1-3,

2016/17:1446 av Jenny Petersson (M),

2016/17:1479 av Erik Ottoson (M),

2016/17:1562 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2016/17:1721 av Said Abdu (L) yrkandena 1-4,

2016/17:1728 av Said Abdu (L),

2016/17:1794 av Fredrik Schulte (M),

2016/17:1888 av Finn Bengtsson (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1926 av Erik Andersson (M),

2016/17:2747 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:2908 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD),

2016/17:2994 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3140 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:3331 av Sofia Fölster (M) yrkande 2,

2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 3,

2016/17:3354 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 4 och

2016/17:3479 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) yrkandena 2-5.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 0 0 16 0
- 0 1 0 1
Totalt 254 41 16 38


2. Information om och synliggörande av skatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3400 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) och

2016/17:3404 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 3 (M, C, L, KD)

3. Minskad skatteadministration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3407 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 4 (M, C, L, KD)

4. Skatte- och avgiftskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:822 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:1048 av Hanna Westerén och Marie Granlund (båda S),

2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 1,

2016/17:1898 av Leif Nysmed (S) yrkande 2,

2016/17:1931 av Hans Wallmark (M),

2016/17:2110 av Edward Riedl (M),

2016/17:2155 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2016/17:2510 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 3,

2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L) yrkande 4 och

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 5.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (V)
Reservation 8 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 0 19 3
V 0 0 18 3
L 0 0 18 1
KD 16 0 0 0
- 0 0 1 1
Totalt 182 73 56 38


5. Deklarationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1662 av Per-Arne Håkansson (S) och

2016/17:2414 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3.

6. Skattekonton

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:420 av Sten Bergheden (M).

7. Månadsuppgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2971 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 9 (C)

8. Frivillig inbetalning av skatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1024 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och

2016/17:1097 av Jenny Petersson (M).

9. F-skatt och näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:376 av Annelie Karlsson (S) yrkandena 1-4,

2016/17:618 av Niklas Karlsson (S) yrkandena 2 och 3,

2016/17:1047 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,

2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) yrkande 4 och

2016/17:1716 av Robert Hannah (L).

Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 18 0 0 1
KD 16 0 0 0
- 0 0 1 1
Totalt 292 18 1 38


10. Ung Företagsamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1783 av Said Abdu (L) yrkande 3.

Reservation 11 (L)

11. Egenanställningsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1186 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 3.

Reservation 12 (C)

12. Personligt betalningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:350 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 2,

2016/17:3152 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) och

2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 13 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 7
MP 23 0 0 2
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 18 0 1
KD 0 16 0 0
- 0 0 1 1
Totalt 184 126 1 38


13. Certifierade kassaregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:286 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:822 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 2,

2016/17:1208 av Annicka Engblom och Boriana Åberg (båda M),

2016/17:1414 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2016/17:1477 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1524 av Gunilla Nordgren (M),

2016/17:1561 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1887 av Lars-Arne Staxäng (M),

2016/17:2030 av Solveig Zander och Kerstin Lundgren (båda C) och

2016/17:2524 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 14 (C)
Reservation 15 (KD)

14. Personalliggare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:618 av Niklas Karlsson (S) yrkande 1 och

2016/17:1473 av Boriana Åberg och Annicka Engblom (båda M).

15. Anstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3158 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1 och 3 samt

2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (KD)

16. Ersättning för kostnader i skattemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3353 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 18 (KD)

17. Det nordiska skatteavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2056 av Pål Jonson (M) och

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 19.

Reservation 19 (V)

18. Skatteflykt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:171 av Daniel Sestrajcic m.fl. (V) yrkandena 1-10.

Reservation 20 (V)

19. Betalning av skatt vid delårsboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:62 av Lars Tysklind och Emma Carlsson Löfdahl (båda L),

2016/17:1932 av Hans Wallmark (M) och

2016/17:2953 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C).

Reservation 21 (L)

20. Folkbokföring på rätt adress

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:278 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (båda M) och

2016/17:3244 av Anders Hansson (M).

21. Folkbokföring vid särskilt boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1550 av Mikael Cederbratt (M).

22. Folkbokföring av barn på två adresser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:25 av Emma Carlsson Löfdahl (L),

2016/17:3106 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 47.

Reservation 22 (C, KD)

23. Personnummer och samordningsnummer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:58 av Robert Hannah (L) yrkande 2,

2016/17:389 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),

2016/17:659 av Nina Lundström (L),

2016/17:1191 av Solveig Zander och Annika Qarlsson (båda C),

2016/17:1872 av Ewa Thalén Finné och Lotta Finstorp (båda M),

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15,

2016/17:2786 av Anna Wallén (S),

2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 12 och

2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 23 (V)
Reservation 24 (KD)

24. Skydd för folkbokföringsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 38,

2016/17:3156 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1 och

2016/17:3237 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7.

Reservation 25 (M, C, L, KD)

25. Permanent skyddad identitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 26 (L)

26. Id-kort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:571 av Hillevi Larsson (S),

2016/17:1809 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD) och

2016/17:2754 av Erik Bengtzboe (M).

27. Preskriptionstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1848 av Boriana Åberg (M).