Skatteförfarande och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU14)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om skatteförfarande och folkbokföring. Anledningen är bland annat att åtgärder redan är gjorda eller att riksdagen inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor.

Motionerna handlar exempelvis om olika sätt att synliggöra skatter och avgifter för att öka medborgarnas kunskap om skattenivåerna och vad skatterna används till. Andra områden är felaktiga folkbokföringar, falska adressändringar och frågor om personnummer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

78 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-03-12
Trycklov: 2019-03-18
Reservationer 25
Betänkande 2018/19:SkU14

Nej till motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU14)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om skatteförfarande och folkbokföring. Anledningen är bland annat att åtgärder redan är gjorda eller att utskottet inte tycker att det finns behov av några åtgärder i dessa frågor.

Motionerna handlar exempelvis om olika sätt att synliggöra skatter och avgifter för att öka medborgarnas kunskap om skattenivåerna och vad skatterna används till. Andra områden är felaktiga folkbokföringar, falska adressändringar och frågor om personnummer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-26
Debatt i kammaren: 2019-03-27
4

Beslut

Beslut: 2019-03-28
21 förslagspunkter, 16 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Synliga skatter och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:173 av Hans Eklind (KD),

2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L),

2018/19:605 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:694 av Jörgen Berglund (M),

2018/19:803 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

2018/19:825 av Sten Bergheden (M),

2018/19:1111 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

2018/19:1410 av Lars Beckman (M),

2018/19:1439 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2274 av Jörgen Warborn m.fl. (M),

2018/19:2482 av Kristina Yngwe (C),

2018/19:2570 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2571 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2572 av Ida Drougge (M),

2018/19:2582 av Ida Drougge (M) yrkandena 1-3,

2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 4,

2018/19:2797 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) yrkandena 1-5,

2018/19:2874 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1-3 och

2018/19:2897 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 57 0 13
SD 58 0 0 4
C 0 0 25 6
V 25 0 0 3
KD 0 0 21 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 200 57 46 46


2. Skatte- och avgiftskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. (V) yrkandena 1 och 4-8,

2018/19:822 av Edward Riedl (M),

2018/19:959 av Hans Wallmark (M),

2018/19:1970 av Hanna Westerén och Carina Ödebrink (båda S),

2018/19:1978 av Mathias Tegnér (S),

2018/19:2398 av Niels Paarup-Petersen och Rickard Nordin (båda C) yrkandena 2 och 3,

2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 3,

2018/19:2876 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4,

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 9 och

2018/19:2902 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 2, 5 och 8.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 1 0 56 13
SD 57 0 0 5
C 0 26 0 5
V 0 0 25 3
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 196 26 81 46


3. Deklaration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:358 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3 och

2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. (S).

4. Skattebeslut och rättssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1889 av John Widegren (M) yrkande 1,

2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 8 och

2018/19:2876 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (C)

5. Skattekonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:814 av Sten Bergheden (M) och

2018/19:2398 av Niels Paarup-Petersen och Rickard Nordin (båda C) yrkande 1.

Reservation 9 (C)

6. Förseningsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:432 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2018/19:1846 av Jan Ericson (M).

7. F-skatt och näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2018/19:791 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:874 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2018/19:1772 av Lawen Redar och Leif Nysmed (båda S) och

2018/19:1797 av Johanna Haraldsson och Leif Nysmed (båda S).

Reservation 10 (V)

8. Företrädaransvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:230 av Larry Söder (KD),

2018/19:1605 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 6,

2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 5 och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (KD)

9. Ung företagsamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2878 av Cecilia Widegren m.fl. (M).

Reservation 14 (M)

10. Certifierade kassaregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:356 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:719 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:722 av Betty Malmberg (M),

2018/19:816 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1015 av Lotta Finstorp (M) och

2018/19:2879 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 15 (M)

11. Personalliggare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1979 av Leif Nysmed (S),

2018/19:2340 av Jörgen Warborn (M),

2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 7 och

2018/19:2704 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C).

Reservation 16 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 57 0 0 13
SD 58 0 0 4
C 0 26 0 5
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 278 26 0 45


12. Anstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1889 av John Widegren (M) yrkande 2 och

2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 17 (KD)

13. Ersättning för kostnader i skattemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1190 av Hans Rothenberg (M) och

2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 18 (KD)

14. Skatteavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:258 av Kjell-Arne Ottosson (KD) och

2018/19:616 av Johan Hultberg (M).

Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 57 0 0 13
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 246 58 0 45


15. Fastighetstaxering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:937 av Margareta Cederfelt (M),

2018/19:1847 av Jan Ericson (M),

2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 10 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 53.

Reservation 20 (KD)

16. Betalning av skatt vid delårsboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:940 av Hans Wallmark (M) och

2018/19:1947 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C).

Reservation 21 (C)

17. Folkbokföring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:302 av Eric Westroth (SD),

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 34,

2018/19:1878 av Anders Hansson (M),

2018/19:1997 av Johan Büser (S),

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8 och

2018/19:2876 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (V)
Reservation 24 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 0 57 13
SD 58 0 0 4
C 26 0 0 5
V 0 0 25 3
KD 20 0 1 1
L 0 18 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 203 18 83 45


18. Folkbokföring av barn på två adresser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2516 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2.

19. Personnummer och samordningsnummer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:247 av Linda Lindberg (SD),

2018/19:457 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP),

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 16,

2018/19:1982 av Magnus Manhammar (S),

2018/19:1986 av Marlene Burwick (S) och

2018/19:2090 av Marlene Burwick (S).

Reservation 25 (V)

20. Skydd för folkbokföringsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:365 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) och

2018/19:2877 av Cecilia Widegren m.fl. (M).

21. Id-kort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:311 av Jimmy Ståhl (SD) och

2018/19:988 av Erik Bengtzboe (M).