Skatteförfarande och folkbokföring

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2020

Beslut

Nej till motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU24)

Riksdagen sa nej till cirka 150 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om skatteförfarande och folkbokföring. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom dessa frågor eller att riksdagen inte tycker att åtgärder behövs.

Motionerna handlar exempelvis om olika sätt att synliggöra skatter och avgifter för att öka medborgarnas kunskap om skattenivåerna och vad skatterna används till. Andra förslag gäller till exempel arbete mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Vidare handlar förslagen om förändringar och åtgärder av regler om certifierade kassaregister, personalliggare, felaktiga folkbokföringar, falska adressändringar, skyddad folkbokföring och problem med samordningsnummer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

95 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-05-12
Justering: 2020-06-11
Trycklov: 2020-06-12
Reservationer 31
Betänkande 2019/20:SkU24

Nej till motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU24)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 150 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om skatteförfarande och folkbokföring. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom dessa frågor eller att utskottet inte tycker att åtgärder behövs.

Motionerna handlar exempelvis om olika sätt att synliggöra skatter och avgifter för att öka medborgarnas kunskap om skattenivåerna och vad skatterna används till. Andra förslag gäller till exempel arbete mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Vidare handlar förslagen om förändringar och åtgärder av regler om certifierade kassaregister, personalliggare, felaktiga folkbokföringar, falska adressändringar, skyddad folkbokföring och problem med samordningsnummer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-16
Debatt i kammaren: 2020-06-17
4

Beslut

Beslut: 2020-06-17
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Synliga skatter och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkande 6,

2019/20:206 av Hans Eklind (KD),

2019/20:520 av Camilla Brodin (KD) yrkandena 1-3,

2019/20:836 av Sten Bergheden (M) yrkandena 2 och 3,

2019/20:842 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:962 av Helena Antoni m.fl. (M),

2019/20:1149 av Lars Beckman (M),

2019/20:1349 av Jörgen Berglund (M),

2019/20:1522 av Marie-Louise Hänel Sandström (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1941 av Ida Drougge (M) yrkandena 1-3,

2019/20:1943 av Ida Drougge (M),

2019/20:1960 av Robert Hannah (L),

2019/20:2034 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2119 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2223 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 3,

2019/20:2356 av Lars Jilmstad (M),

2019/20:2533 av Kristina Yngwe (C),

2019/20:3116 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 1 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 52 3 0 294


2. Skatte- och avgiftskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 12,

2019/20:596 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 9,

2019/20:742 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkandena 1-5 och 7,

2019/20:1016 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2019/20:1193 av Carina Ödebrink och Hanna Westerén (båda S),

2019/20:1799 av Per Åsling (C),

2019/20:2671 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:2721 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 5, 6 och 9,

2019/20:2903 av Edward Riedl (M),

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 24 i denna del,

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 3 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkandena 21 och 42.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

3. Deklaration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2672 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 5,

2019/20:2721 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:3033 av Laila Naraghi m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3180 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 6 (M)

4. Skattekonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1032 av Sten Bergheden (M).

5. Förseningsavgifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:681 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD) yrkandena 1-3,

2019/20:1038 av Patrik Björck (S),

2019/20:1434 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S),

2019/20:1670 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3,

2019/20:2359 av Erik Ottoson (M),

2019/20:2749 av Maria Nilsson (L),

2019/20:3021 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3235 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

6. F-skatt och näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:234 av Johanna Haraldsson och Leif Nysmed (båda S),

2019/20:539 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2193 av Lotta Finstorp (M) och

2019/20:3129 av Leif Nysmed m.fl. (S).

Reservation 8 (V)

7. Företrädaransvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2462 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 11,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 5 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 44.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (C)
Reservation 11 (KD)

8. Certifierade kassaregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:367 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkandena 11 och 12,

2019/20:660 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3,

2019/20:668 av Betty Malmberg (M),

2019/20:1033 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1469 av Annicka Engblom (M),

2019/20:2182 av Lars-Arne Staxäng (M),

2019/20:2211 av Lotta Finstorp (M) och

2019/20:3180 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 4 och 5.

Reservation 12 (SD)

9. Personalliggare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:185 av Helena Vilhelmsson (C),

2019/20:379 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:557 av Leif Nysmed (S),

2019/20:622 av Larry Söder (KD),

2019/20:835 av Sten Bergheden (M),

2019/20:960 av Helena Antoni (M),

2019/20:1289 av Magdalena Schröder (M),

2019/20:1776 av Peter Helander m.fl. (C) yrkande 2,

2019/20:2466 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2019/20:2675 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:2703 av Lars Püss (M),

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 6,

2019/20:3242 av Sofia Damm (KD) yrkande 1 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 45.

Reservation 13 (M)
Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 2 0 1 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 25 5 25 294


10. Skattebeslut och rättssäkerhet i skattemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1810 av John Widegren (M) yrkande 1,

2019/20:2672 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 6 och

2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 46.

Reservation 17 (M)
Reservation 18 (C)

11. Anstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1810 av John Widegren (M) yrkande 2,

2019/20:2672 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 2-4 och

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (KD)

12. Ersättning för kostnader i skattemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 21 (KD)

13. Fastighetstaxering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3241 av Hampus Hagman m.fl. (KD) yrkande 13 och

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 44.

Reservation 22 (KD)

14. Folkbokföring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:112 av Eric Westroth (SD),

2019/20:742 av Eric Westroth m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:1288 av Magdalena Schröder (M),

2019/20:1369 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S),

2019/20:1860 av Adnan Dibrani (S),

2019/20:2131 av Johan Büser (S),

2019/20:2184 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2265 av Anders Hansson (M),

2019/20:2452 av Rasmus Ling (MP),

2019/20:2673 av Niklas Wykman m.fl. (M) yrkandena 1-3,

2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 8,

2019/20:2809 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 6,

2019/20:3038 av Serkan Köse m.fl. (S) och

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 27 i denna del.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (KD)
Reservation 26 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 9 53
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 28 11 15 295


15. Folkbokföring av barn på två adresser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:192 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:1734 av Emma Carlsson Löfdahl (-).

Reservation 27 (C)

16. Skydd för folkbokföringsuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1676 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 26 och

2019/20:3226 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD).

Reservation 28 (SD)

17. Betalning av skatt vid delårsboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1726 av Emma Carlsson Löfdahl (-) och

2019/20:1774 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C).

Reservation 29 (C)

18. Personnummer och samordningsnummer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:220 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 14 och 15,

2019/20:303 av Linda Lindberg (SD),

2019/20:475 av Magnus Manhammar (S),

2019/20:2461 av Mattias Karlsson i Luleå (M),

2019/20:2578 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 19,

2019/20:2809 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 5,

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 24 i denna del, 25 och 27 i denna del och

2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 30 (V)
Reservation 31 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 48 4 3 294