Skatteförfarande

Skatteutskottets bet 2017/18:SkU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Statskontoret bör utreda företrädaransvar (SkU12)

Regeringen har tidigare gett Statskontoret i uppdrag att se över delar av det så kallade företrädaransvaret, som innebär att företrädare för aktiebolag kan bli personligt betalningsskyldiga i vissa fall. Riksdagen anser dock att regeringen bör utöka Statskontorets uppdrag till att utreda hela företrädaransvaret och inte bara begränsade delar. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Riksdagens ställningstagande gjordes när riksdagen behandlade ett 130-tal motioner från allmänna motionstiden 2017 om skatteförfarande. Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete pågår i flera av frågorna som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om att synliggöra och kontrollera skatter och avgifter, F-skatt och näringsverksamhet, certifierade kassaregister, personalliggare, deklarationsfrågor och fastighetstaxering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 13 under punkt 12, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

80 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-15
Trycklov: 2018-03-21
Reservationer 20
bet 2017/18:SkU12

Nej till motioner om skatteförfarande (SkU12)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett 130-tal förslag i motioner om skatteförfarande. Anledningen till det är bland annat att arbete pågår i flera av frågorna som motionerna handlar om.

Motionerna handlar bland annat om att synliggöra och kontrollera skatter och avgifter, F-skatt och näringsverksamhet, certifierade kassaregister, personalliggare, deklarationsfrågor och fastighetstaxering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-26
Debatt i kammaren: 2018-03-27
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
20 förslagspunkter, 14 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Synliga skatter och avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:126 av Said Abdu (L),

2017/18:663 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:729 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:731 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1287 av Lars-Arne Staxäng (M) yrkandena 1-3,

2017/18:1785 av Kristina Yngwe (C),

2017/18:1895 av Finn Bengtsson (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1921 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:2053 av Lena Asplund (M),

2017/18:2590 av Lotta Olsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M),

2017/18:2737 av Jenny Petersson (M),

2017/18:2800 av Ida Drougge (M) yrkandena 1-3,

2017/18:2985 av Sofia Fölster (M) yrkande 2,

2017/18:3154 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3257 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M),

2017/18:3319 av Sten Bergheden (M),

2017/18:3332 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) yrkandena 1-5,

2017/18:3458 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3459 av Ida Drougge (M),

2017/18:3572 av Ida Drougge (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD),

2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 3 och

2017/18:3834 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (L)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 0 15 4
KD 0 0 15 1
- 2 0 0 3
Totalt 259 18 30 42


2. Information om och synliggörande av skatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3722 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkandena 1-3.

Reservation 4 (M, C, L, KD)

3. Skatte- och avgiftskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:583 av Hanna Westerén (S),

2017/18:809 av Edward Riedl (M),

2017/18:1944 av Hans Wallmark (M),

2017/18:2883 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-4,

2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4,

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 10,

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 21,

2017/18:3670 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 2-7 och 9 samt

2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (KD)

4. Deklaration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S),

2017/18:2070 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3 och

2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 2 och 5.

Reservation 7 (M)

5. Frivillig inbetalning av skatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2707 av Jenny Petersson (M) och

2017/18:2996 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M).

6. Omprövning av skattebeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 8 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 77 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 229 77 0 43


7. Minskad skatteadministration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 4.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

8. Skattekonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2015 av Maria Plass (M),

2017/18:2263 av Jan Ericson (M) och

2017/18:2901 av Sten Bergheden (M).

9. F-skatt och näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:404 av Bengt Eliasson och Said Abdu (båda L) yrkande 5,

2017/18:491 av Robert Hannah (L),

2017/18:827 av Johanna Haraldsson och Leif Nysmed (båda S),

2017/18:1436 av Lotta Finstorp (M),

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 10 (C)
Reservation 11 (V)

10. Ung Företagsamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:157 av Said Abdu (L) yrkande 3 och

2017/18:3720 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD).

Reservation 12 (M, C, L, KD)

11. Egenanställningsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:244 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 3.

12. Personligt betalningsansvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3630 av Larry Söder (KD),

2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1,

2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C) yrkande 6 och

2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 13 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 1 35 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 0 2 0 3
Totalt 145 162 0 42


13. Certifierade kassaregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:657 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:1320 av Annicka Engblom och Boriana Åberg (båda M),

2017/18:1896 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M),

2017/18:2075 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3174 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3643 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M),

2017/18:3705 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 14 (M, C, L, KD)

14. Personalliggare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:609 av Niklas Karlsson (S) yrkande 3 och

2017/18:2890 av Boriana Åberg och Annicka Engblom (båda M).

15. Anstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2987 av Sofia Fölster (M),

2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkandena 2-4 och

2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 6.

Reservation 15 (M, C, L, KD)

16. Ersättning för kostnader i skattemål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1983 av Hans Rothenberg (M) och

2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 292 15 0 42


17. Skatteflykt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25 och

2017/18:1148 av Momodou Jallow m.fl. (V) yrkandena 2-5.

Reservation 17 (V)
Reservation 18 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
L 0 0 15 4
KD 15 0 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 272 20 15 42


18. Fastighetstaxering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1231 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:2264 av Jan Ericson (M),

2017/18:2830 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M) yrkande 2,

2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 53 och

2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 9.

Reservation 19 (KD)

19. Skatteavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 13,

2017/18:1984 av Hans Rothenberg (M),

2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2731 av Pål Jonson (M),

2017/18:2756 av Pål Jonson (M),

2017/18:2912 av Johan Hultberg (M) och

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 19.

Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 3
Totalt 269 38 0 42


20. Preskriptionstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2366 av Boriana Åberg (M).