Skattelättnader för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU29

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 9 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 31 maj 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-05-31