Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Skatteutskottets bet 2008/09:SkU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2009

Beslut

Skatteavdraget för hushållsarbete ska även gälla ROT-arbete (SkU32)

Skatteavdraget för hushållsarbete ska även omfatta byggtjänster i hemmet, ROT-avdraget. De nya skattereglerna syftar till att minska svartarbetet och öka efterfrågan på arbetskraft i byggsektorn. Avdraget gäller bara den faktiska arbetskostnaden och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor. Det sammanlagda beskattningsunderlaget får uppgå till högst 100 000 kronor per person under ett beskattningsår. Då blir det totala avdraget 50 000 kronor per person och beskattningsår. Arbeten som har utförts och betalats från och med den 8 december 2008 kommer att omfattas av de nya reglerna. Riksdagens beslut att skattereduktion för hushållsarbete ska lämnas som en skattelättnad direkt vid köpet från och med den 1 juli 2009 ska också gälla ROT-arbeten. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-23
Justering: 2009-05-05
Betänkande publicerat: 2009-05-06
Trycklov: 2009-05-06
Reservationer 1
bet 2008/09:SkU32

Skatteavdraget för hushållsarbete ska även gälla ROT-arbete (SkU32)

Skatteavdraget för hushållsarbete ska även omfatta byggtjänster i hemmet, ROT-avdraget. De nya skattereglerna syftar till att minska svartarbetet och öka efterfrågan på arbetskraft i byggsektorn. Avdraget gäller bara den faktiska arbetskostnaden och alltså inte kostnader för material, utrustning och resor. Det sammanlagda beskattningsunderlaget får uppgå till högst 100 000 kronor per person under ett beskattningsår. Då blir det totala avdraget 50 000 kronor per person och beskattningsår. Arbeten som har utförts och betalats från och med den 8 december 2008 kommer att omfattas av de nya reglerna. Riksdagens beslut att skattereduktion för hushållsarbete ska lämnas som en skattelättnad direkt vid köpet från och med den 1 juli 2009 ska också gälla ROT-arbeten. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-13
4

Beslut

Beslut: 2009-05-13
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
3. lag om ändring i lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete,
4. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,
5. lag om ändring i lagen (2009:195) om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,
6. lag om ändring i lagen (2009:196) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
7. lag om ändring i lagen (2009:197) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
8. lag om ändring i lagen (2009:199) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:178 och avslår motion 2008/09:Sk18 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m780019
c22007
fp22006
kd18006
v01705
mp01306
Totalt140131078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag