Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus (prop.2003/04:163)

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 oktober 2004

Beslut

Skatteavdrag för byggnadsarbeten i den egna bostaden (SkU3)

Nu kommer fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare kunna göra skatteavdrag för byggnadsarbeten på det egna huset eller i lägenheten. Skatteavdraget blir 30 procent av arbetskostnaden. Det kan som mest bli frågan om ett skatteavdrag på 10 500 kronor för ett småhus som innehas med äganderätt eller bostadsrätt och 5000 kronor för en bostadsrättslägenhet. Ägare till hyreshus kommer att kunna dra av högst 20 000 kronor eller tre gånger den fastighetsskatt som är beräknad för år 2004 när det gäller bostadsdelen. Trots att reglerna för ROT-avdraget formellt träder i kraft den 1 november 2004 så ska de gälla retroaktivt och omfatta byggnadsarbeten som utförts under perioden den 15 april 2004 till och med den 30 juni 2005. ROT-avdraget är ett tidsbegränsat skatteavdrag som gäller både ägare till småhus och hyreshus och innehavare av bostadsrätter. ROT-avdraget gäller för utgifter för underhåll, reparation, om- och tillbyggnader.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2004-06-18, 2004-09-14

Skatteavdrag för byggnadsarbeten i den egna bostaden (SkU3)

Nu kommer fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare kunna göra skatteavdrag för byggnadsarbeten på det egna huset eller i lägenheten. Skatteavdraget blir 30 procent av arbetskostnaden. Det kan som mest bli frågan om ett skatteavdrag på 10 500 kronor för ett småhus som innehas med äganderätt eller bostadsrätt och 5000 kronor för en bostadsrättslägenhet. Ägare till hyreshus kommer att kunna dra av högst 20 000 kronor eller tre gånger den fastighetsskatt som är beräknad för år 2004 när det gäller bostadsdelen.

Trots att reglerna för ROT-avdraget formellt träder i kraft den 1 november 2004 så ska de gälla retroaktivt och omfatta byggnadsarbeten som utförts under perioden den 15 april 2004 till och med den 30 juni 2005. ROT-avdraget är ett tidsbegränsat skatteavdrag som gäller både ägare till småhus och hyreshus och innehavare av bostadsrätter. ROT-avdraget gäller för utgifter för underhåll, reparation, om- och tillbyggnader. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ROT-avdraget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.