Skogspolitik – förenklad beredning

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2008/09:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 februari 2009

Beslut

Nej till motioner om skogspolitik (MJU15)

Riksdagen sa nej till motioner om skogspolitik från allmänna motionstiden 2008. Motionerna tar upp samma eller nästan samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden. Motionerna handlar om bland annat skogslagstiftning, regelverk och skogsvårdande insatser.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-29
Justering: 2009-02-12
Betänkande publicerat: 2009-02-16
Trycklov: 2009-02-16
bet 2008/09:MJU15

Nej till motioner om skogspolitik (MJU15)

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej motioner om skogspolitik från allmänna motionstiden 2008. Motionerna tar upp samma eller nästan samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden. Motionerna handlar om bland annat skogslagstiftning, regelverk och skogsvårdande insatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-26
4

Beslut

Beslut: 2009-02-26
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skogspolitik - förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.