Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2013

Beslut

Nej till motioner om skogspolitik (MJU16)

Riksdagen sa nej till motioner om skogspolitik från allmänna motionstiden 2012. Huvudorsaken är att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna rör. Motionerna handlar bland annat om skogsvårdslagen, miljöhänsyn, skydd av naturvärden, skogens sociala värden och ett hyggesfritt skogsbruk.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-26
Justering: 2013-04-11
Betänkande publicerat: 2013-04-15
Trycklov: 2013-04-15
Reservationer 11
Betänkande 2012/13:MJU16

Nej till motioner om skogspolitik (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om skogspolitik från allmänna motionstiden 2012. Huvudorsaken är att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna rör. Motionerna handlar bland annat om skogsvårdslagen, miljöhänsyn, skydd av naturvärden, skogens sociala värden och ett hyggesfritt skogsbruk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-25
4

Beslut

Beslut: 2013-05-02
11 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skogsvårdslagen och miljöhänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ212 av Christer Engelhardt (S),
2012/13:MJ450 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 40.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M104003
MP00232
FP20004
C19004
SD19001
V00172
KD18001
Totalt1801044025

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Hyggesfritt skogsbruk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ438 av Jan Ericson (M) och
2012/13:MJ450 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 3 (MP, V)

3. Biobränslestrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 4 (V)

4. Skogsbruk och naturhänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 5 och 15.

Reservation 5 (MP, V)

5. Skogens sociala värden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 6 och 9 samt
2012/13:MJ450 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 6 (MP, V)

6. Offentligt ägd skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 7 (MP, V)

7. Ekonomiska styrmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ450 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 11.

Reservation 8 (MP, V)

8. Uppföljning av miljöhänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 43.

Reservation 9 (S, V)

9. Marknadens krav på miljöhänsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ351 av Ulf Berg och Lars Elinderson (båda M) och
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 41.

Reservation 10 (S)

10. Talerätt och möjlighet att överklaga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ450 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 6 och 7.

Reservation 11 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M104003
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V11602
KD18001
Totalt28539025

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.