Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om skogspolitik (MJU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om skogspolitik. Skälet är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skydd av områden, frivilliga avsättningar, skydd av naturvärden, skogens sociala värden och ett hyggesfritt skogsbruk.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om skogspolitik (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om skogspolitik. Skälet är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skydd av områden, frivilliga avsättningar, skydd av naturvärden, skogens sociala värden och ett hyggesfritt skogsbruk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.