Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2013/14:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om skogspolitik (MJU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om skogspolitik. Skälet är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skydd av områden, frivilliga avsättningar, skydd av naturvärden, skogens sociala värden och ett hyggesfritt skogsbruk.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-23
Justering: 2014-02-06
Betänkande publicerat: 2014-02-10
Trycklov: 2014-02-10
Reservationer 20
bet 2013/14:MJU12

Nej till motioner om skogspolitik (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om skogspolitik. Skälet är att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skydd av områden, frivilliga avsättningar, skydd av naturvärden, skogens sociala värden och ett hyggesfritt skogsbruk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-19
4

Beslut

Beslut: 2014-02-20
19 förslagspunkter, 18 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skogsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ506 yrkande 2.

Reservation 1 (MP)

2. Frivilliga avsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ301 yrkande 2 och 2013/14:MJ492 yrkande 54.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP01708
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD16003
Totalt166132051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Samverkan med markägare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ301 yrkande 14 och 2013/14:MJ422.

Reservation 3 (V)

4. Ersättningsmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ492 yrkande 55.

Reservation 4 (S)

5. Skogsbruksmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ297, 2013/14:MJ301 yrkande 12 och 2013/14:MJ362.

Reservation 5 (V)

6. Åtgärder i nyckelbiotoper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ301 yrkande 8.

Reservation 6 (MP, V)

7. Vatten och våtmarker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ301 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 17 och
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 49.

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (V)

8. Skogsskötsel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ233, 2013/14:MJ301 yrkande 4, 2013/14:MJ335 och 2013/14:MJ392.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (V)

9. Återskapande av skogsmiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ301 yrkande 15.

Reservation 11 (MP, V)

10. Åtgärder för att gynna blandskog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ506 yrkande 5.

Reservation 12 (MP, V)

11. Främmande trädslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ270 och 2013/14:MJ506 yrkande 4.

Reservation 13 (MP)

12. Skogens sociala värden - kunskap och satsningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ506 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 6 och 7.

Reservation 14 (MP)

13. Sociala värden in i skogsvårdslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ492 yrkande 51.

Reservation 15 (S, MP, V)

14. Uppdrag till Boverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ492 yrkande 52.

Reservation 16 (S, MP, V)

15. Rekreationsinriktad skogsskötsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ301 yrkandena 7 och 11 samt 2013/14:MJ516.

Reservation 17 (MP, V)

16. Samråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ301 yrkande 9.

Reservation 18 (MP, V)

17. Statligt ägd skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ301 yrkande 10.

Reservation 19 (MP, V)

18. Sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:MJ301 yrkande 5.

Reservation 20 (MP, V)

19. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.