Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2014/15:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2015

Beslut

Nej till motioner om skogspolitik (MJU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om skogspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom området som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bland annat ett nationellt skogsprogram, frivilliga avsättningar, skydd av naturvärden samt en nationell målsättning för ett hyggesfritt skogsbruk. Motionerna tar också upp användning av främmande trädslag, äganderätt, skogs- och miljöcertifiering, regelförenkling samt insatser för att öka andelen röjd skog och sanktioner.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-10
Justering: 2015-03-19
Trycklov: 2015-03-20
Reservationer 13
bet 2014/15:MJU11

Nej till motioner om skogspolitik (MJU11)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om skogspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom området som motionerna tar upp.

Motionerna handlar om bland annat ett nationellt skogsprogram, frivilliga avsättningar, skydd av naturvärden samt en nationell målsättning för ett hyggesfritt skogsbruk. Motionerna tar också upp användning av främmande trädslag, äganderätt, skogs- och miljöcertifiering, regelförenkling samt insatser för att öka andelen röjd skog och sanktioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-25
Debatt i kammaren: 2015-03-26
4

Beslut

Beslut: 2015-04-08
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett nationellt skogsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 19 och

2014/15:2544 av Lena Ek (C) yrkande 11.

Reservation 1 (SD)

2. Inriktningen av det nationella skogsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD) yrkande 4 och

2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7.1.

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

3. Frivilliga avsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 3 (V)

4. Skogsbruk och skogsskötselmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 5-7, 10 och 11.

Reservation 4 (V)

5. Samråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 5 (V)

6. Äganderätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 7 och

2014/15:104 av Edward Riedl (M).

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 78 0 0 6
SD 0 41 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 268 41 0 40


7. Användning av främmande trädslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Skogs- och miljöcertifiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Dispens vid avverkningsanmälningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1037 av Mikael Eskilandersson (SD) och

2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 7 (SD)

10. Tillstånd vid markavvattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1038 av Mikael Eskilandersson (SD) och

2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 8 (SD)

11. Insatser för att öka andelen röjd skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 9 (SD)

12. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2544 av Lena Ek (C) yrkande 12.

Reservation 10 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 102 0 0 11
M 0 80 0 4
SD 41 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 185 127 0 37


13. Stöd till skogsägare i Västmanlands län som drabbats av skogsbranden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Definitionen av skog och skyddad skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2835 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 271 41 0 37


15. Sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 41 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 292 20 0 37


16. Statligt ägd skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 13 (V)