Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2020

Beslut

Nej till motioner om skogspolitik (MJU7)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om skogspolitik. Förslagen handlar bland annat om mål för skogspolitiken, myndighetshandläggning och skogsvårdsregler, skogsgödsling, arealmål för skyddad skog, virkesproduktion och klimatfrågor samt åtgärder mot angrepp av granbarkborre.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-01-30
Justering: 2020-02-11
Trycklov: 2020-02-13
Reservationer 11
bet 2019/20:MJU7

Alla beredningar i utskottet

2020-01-30, 2019-12-12

Nej till motioner om skogspolitik (MJU7)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om skogspolitik. Förslagen handlar bland annat om mål för skogspolitiken, myndighetshandläggning och skogsvårdsregler, skogsgödsling, arealmål för skyddad skog, virkesproduktion och klimatfrågor samt åtgärder mot angrepp av granbarkborre.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-14
Debatt i kammaren: 2020-02-18
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 februari 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för skogspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 5, 21 och 22,

2019/20:3308 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 1 och

2019/20:3361 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 6.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 0 0 59 3
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 18 0 0 4
L 0 17 0 2
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 235 18 59 37


2. Myndighetshandläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkandena 14, 16 och 17.

Reservation 3 (SD)

3. Skogsvårdsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 2 i denna del,

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9,

2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 4 och 10 i denna del och

2019/20:3308 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 3.

Reservation 4 (C)

4. Skogsgödsling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 5 (C)

5. Arealmål för skyddad skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 2 och

2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 6 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 62 0 8
SD 0 59 0 3
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 18 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 173 139 0 37


6. Virkesproduktion och klimatfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 35,

2019/20:1998 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 1,

2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 2 i denna del,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 67 och

2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 10 i denna del.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 0 0 59 3
C 0 28 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 0 18 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 207 28 77 37


7. Angrepp av granbarkborre i skyddade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:172 av Magnus Ek (C),

2019/20:604 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 23,

2019/20:1337 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1998 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 15 och

2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 10 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 62 0 8
SD 0 59 0 3
C 28 0 0 3
V 24 0 0 3
KD 0 18 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 173 139 0 37


8. Angrepp av granbarkborre i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1998 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 3,

2019/20:2667 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 14 och

2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 11 och 12.

Reservation 11 (M, SD, KD)

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.