Skolans utveckling och styrning

Utbildningsutskottets betänkande 1988/89:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 februari 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1989-01-19
Betänkande 1988/89:UbU7

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1989-02-08