Skolans utveckling och styrning

Utbildningsutskottets betänkande 1988/89:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 februari 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.