Skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1998/99:UbU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 1999

Beslut

Motioner om skolfrågor (UbU11)

Riksdagen avslog motioner främst från allmänna motionstiden 1998 om skolfrågor. Motionerna handlar om grundskolans omfattning, olika organisatoriska frågor, utvärdering, tillsyn, skolans värdegrund, mobbning, undervisning om alkohol, narkotika och tobak och andra läroplans- och kursplaneanknutna frågor, modersmålsundervisning, sfi, betyg, fristående skolor, personal, elevvård, arbetsmiljö, kvalificerad yrkesutbildning m.m.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

73 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1999-04-27
Betänkande 1998/99:UbU11

Motioner om skolfrågor (UbU11)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner främst från allmänna motionstiden 1998 om skolfrågor. Motionerna handlar om grundskolans omfattning, olika organisatoriska frågor, utvärdering, tillsyn, skolans värdegrund, mobbning, undervisning om alkohol, narkotika och tobak och andra läroplans- och kursplaneanknutna frågor, modersmålsundervisning, sfi, betyg, fristående skolor, personal, elevvård, arbetsmiljö, kvalificerad yrkesutbildning m.m.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-06
4

Beslut

Beslut: 1999-05-06

Protokoll med beslut