Skolväsendet - övergripande skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om övergripande skolfrågor (UbU19)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om övergripande skolfrågor. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten i de svenska skolorna, om skolvalet, friskolor och tillsyn. Skälet är främst att det redan pågår arbete inom området.

Utskottets förslag till beslut: Riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2017-02-23, 2017-04-06

Nej till motioner om övergripande skolfrågor (UbU19)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om övergripande skolfrågor. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att höja kunskapsresultaten i de svenska skolorna, om skolvalet, friskolor och tillsyn. Skälet är främst att det redan pågår arbete inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.