Skolväsendet

Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Nej till motioner om skolan (UbU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om skolan. Motionerna handlar bland annat om skolpolitik och skolreformer, kommunernas resurstilldelning, fristående skolor, riksinternatskolor, skolplikt och rätt till utbildning, skolans värdegrund, nationella prov och lärarfrågor. Andra motioner handlar om bedömning och betygssättning, fortbildning av skolans personal, vissa undervisningsämnen, kvalitet, inflytande, skolbibliotek, it i skolan, lärverktyg, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, arbetsmiljö, kränkande behandling, jämställdhet och genuspedagogik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

284 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-27
Justering: 2014-04-03
Betänkande publicerat: 2014-04-08
Trycklov: 2014-04-07
Reservationer 70
Betänkande 2013/14:UbU12

Nej till motioner om skolan (UbU12)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om skolan. Motionerna handlar bland annat om skolpolitik och skolreformer, kommunernas resurstilldelning, fristående skolor, riksinternatskolor, skolplikt och rätt till utbildning, skolans värdegrund, nationella prov och lärarfrågor. Andra motioner handlar om bedömning och betygssättning, fortbildning av skolans personal, vissa undervisningsämnen, kvalitet, inflytande, skolbibliotek, it i skolan, lärverktyg, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, arbetsmiljö, kränkande behandling, jämställdhet och genuspedagogik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-29
Debatt i kammaren: 2014-05-05
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
53 förslagspunkter, 48 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skolpolitik och skolreformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub245 av Helene Petersson i Stockaryd (S),
2013/14:Ub396 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 8,
2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 2,
2013/14:Ub450 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (båda S),
2013/14:Ub473 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 1,
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 1, 2 och 13,
2013/14:N210 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 10 och
2013/14:N333 av Christer Nylander (FP) yrkande 7.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M97019
MP00214
FP17007
C20003
SD00182
V00190
KD18001
Totalt152965942

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Framtidens lärande och en likvärdig skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub568 yrkande 12 och 2013/14:Ub569 yrkande 5.

Reservation 5 (S, MP)

3. Resurser efter behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub376, 2013/14:Ub502 yrkande 4, 2013/14:Ub565 yrkande 16, 2013/14:Ub567 yrkande 3 och 2013/14:Ub569 yrkande 6.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M98009
MP02104
FP17007
C20003
SD18002
V01900
KD18001
Totalt171136042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Nationella regler för resursfördelningen till skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub396 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 7 (V)

5. Resurser till gymnasieskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub571 yrkande 14.

Reservation 8 (S)

6. Likvärdighetsarbete för elever med hörselnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub430 yrkande 4.

Reservation 9 (MP)

7. Lokal fond för särskilt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:Ub565 yrkande 17.

Reservation 10 (MP)

8. Val av skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub396 yrkande 7 och 2013/14:Ub447 yrkande 5.

Reservation 11 (V)

9. Förutsättningar för fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub409, 2013/14:Ub474 yrkandena 2 och 4 samt 2013/14:Ub551.

Reservation 12 (MP)
Reservation 13 (SD)

10. Modernare regelverk för fristående skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub569 yrkandena 21 och 26 samt 2013/14:Ub571 yrkande 23.

Reservation 14 (S, MP)

11. Godkännande av enskild som huvudman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Fi271 yrkande 4, 2013/14:Fi283 yrkande 6, 2013/14:Ub396 yrkandena 2, 4 och 5, 2013/14:Ub397 yrkande 1, 2013/14:Ub447 yrkande 6, 2013/14:Ub452, 2013/14:Ub474 yrkandena 1 och 5, 2013/14:Ub569 yrkandena 22, 24 och 25 samt 2013/14:Ub571 yrkande 24.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (MP)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009616
M970010
MP00214
FP17007
C19004
SD01802
V00190
KD18001
Totalt1511813644

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Skolinspektionens tillståndsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub396 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 1 och 3.

Reservation 19 (MP, V)

13. Riksinternatskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub429 av Peter Hultqvist och Carin Runeson (båda S),
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 23 och
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 25.

Reservation 20 (S, MP, V)

14. Tillstånd och elevavgifter för riksinternatskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub318 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 1, 3 och 4.

Reservation 21 (MP)

15. Tillsyn av skolväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub358 av Jenny Petersson (M) och
2013/14:Ub563 av Krister Hammarbergh (M).

16. Entreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub447 av Fredrik Schulte (M) yrkande 7.

17. Skolplikt och rätt till utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub239 av Gustaf Hoffstedt (M),
2013/14:Ub325 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C),
2013/14:Ub381 av Mats Pertoft (MP),
2013/14:Ub407 av Nina Lundström (FP),
2013/14:Ub426 av Olle Thorell (S) och
2013/14:Ub532 av Eva Bengtson Skogsberg (M).

Reservation 22 (MP)

18. Skolans värdegrund m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub464 av Mikael Oscarsson (KD),
2013/14:Ub473 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 12 och 15-18 samt
2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 7 och 8.

Reservation 23 (MP)
Reservation 24 (SD)

19. Nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub413 av Andreas Carlson (KD),
2013/14:Ub533 av Finn Bengtsson och Jessika Vilhelmsson (båda M) och
2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 25 (MP)

20. Antalet nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub396 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 9 och
2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 26 (MP, V)

21. En nationell samling för läraryrket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub568 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 27 (S, MP)

22. Lärarna i skolväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub453 av Margareta B Kjellin (M),
2013/14:Ub568 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 7 och
2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 28 (S)
Reservation 29 (MP)

23. Karriäranställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub568 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 9 och
2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 10 och 12-14.

Reservation 30 (S)
Reservation 31 (MP)

24. Karriärvägar för förskollärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub568 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 32 (S, MP, V)

25. Lärarlegitimationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub251 av Pia Nilsson (S) och
2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 15 och 17.

Reservation 33 (MP)

26. Lärarnas administrativa uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub568 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 11 och
2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 1, 6 och 7.

Reservation 34 (S)
Reservation 35 (MP)

27. Bedömning och betygssättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 3 och 8.

Reservation 36 (MP)

28. Fortbildning av skolans personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr257 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 7,
2013/14:Ub243 av Christer Winbäck (FP),
2013/14:Ub499 av Kerstin Engle m.fl. (S) yrkande 2 och
2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 13.

Reservation 37 (MP)
Reservation 38 (V)

29. Kollegialt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub562 av Krister Hammarbergh (M) och
2013/14:Ub576 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 20.

Reservation 39 (MP)

30. Utmaningar för duktiga elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 15 och
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 16.

Reservation 40 (S)

31. Vissa undervisningsämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C280 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14,
2013/14:Ub276 av Hillevi Larsson (S) yrkande 1,
2013/14:Ub304 av Hans Rothenberg (M),
2013/14:Ub506 av Kerstin Lundgren (C),
2013/14:Ub543 av Veronica Palm (S) och
2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 11.

Reservation 41 (MP)
Reservation 42 (V)

32. Kvalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub396 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 43 (V)

33. Lokala styrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 34.

Reservation 44 (S)

34. Elevmajoritet i lokala styrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 28.

Reservation 45 (S, MP, V)

35. Elevinflytande i grundskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 35.

Reservation 46 (S, MP)

36. Elevinflytande i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub395 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 5 och
2013/14:Ub415 av Henrik Ripa (M).

Reservation 47 (MP, V)

37. Studiero

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 29.

Reservation 48 (S)

38. Biblioteksstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 49 (S, MP)

39. Definition av skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub396 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 50 (MP, V)

40. Bemanning av skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 51 (MP)

41. It i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju389 av Irene Oskarsson (KD) yrkande 1,
2013/14:Ub396 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 11 och
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 18.

Reservation 52 (S)
Reservation 53 (V)

42. Lärverktyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub375 av Mats Pertoft (MP),
2013/14:Ub396 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 10 och
2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkandena 12 och 15.

Reservation 54 (MP)
Reservation 55 (V)

43. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 5,
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 12 och
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 20.

Reservation 56 (S)
Reservation 57 (MP)

44. En modern elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub201 av Jonas Eriksson och Mats Pertoft (båda MP),
2013/14:Ub386 av Ellen Juntti (M),
2013/14:Ub399 av Anne Marie Brodén (M),
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 28,
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 26 och
2013/14:Ub579 av Tomas Eneroth m.fl. (S).

Reservation 58 (S, MP)

45. Elevhälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkandena 6, 7 och 9.

Reservation 59 (MP)

46. Arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub208 av Hillevi Larsson (S) yrkande 3 och
2013/14:Ub473 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 60 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 60 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M98009
MP21004
FP17007
C20003
SD01802
V19000
KD18001
Totalt28918042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


47. Kränkande behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub401 av Anne Marie Brodén (M),
2013/14:Ub473 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 4,
2013/14:Ub527 av Arhe Hamednaca (S),
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 30,
2013/14:Ub571 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 27 och
2013/14:Ub575 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 61 (S, MP)
Reservation 62 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 62 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S119218
M98009
MP00214
FP17007
C20003
SD01802
V19000
KD18001
Totalt1731911344

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


48. Lex Sarah

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 31 och
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 31.

Reservation 63 (S, MP, V)

49. Jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub393 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 6,
2013/14:Ub565 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 14 och
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 32.

Reservation 64 (S)
Reservation 65 (MP)
Reservation 66 (V)

50. Genusperspektiv i styrdokument

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub393 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 67 (MP, V)

51. Genuspedagoger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ub393 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Reservation 68 (MP, V)

52. Genuspedagogik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub393 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 5,
2013/14:Ub499 av Kerstin Engle m.fl. (S) yrkande 1 och
2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 69 (SD)
Reservation 70 (V)

53. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.